Blog

Posts

Covid-19
Posted on: 01-Apr-2020 by Clive - Category: Healthcare

Here are some of the things that you need to know to keep yourself healthy and safe. They have been complied from Johns Hopkins University and provide an excellent summary on how to avoid the COVID-19 contagion, see link below. 

 * The virus is not a living organism, but a protein molecule (DNA) covered by a protective layer of lipids (fats) which, if absorbed by the cells of the ocular, nasal or mouth mucosa, changes their genetic code. (mutation) and converts them into multiplier and attacker cells. COVID 19 is NOT a bacteria, therefore, ANTIBIOTICS do not work. The virus is not a living organism like bacteria; you cannot kill it with antibiotics as it is not alive, but rapidly degrades without a supporting structure.

* Since the virus is not a living organism but a protein molecule, it is not killed, but decays on its own. The degradation time depends on the temperature, humidity and the type of material in which it is found.

* The virus is very fragile; the only thing that protects it is a thin outer layer of fat. That's why any soap or detergent is the best remedy, because the foam in the soap breaks down the supporting fat that binds to surfaces (that is why you have to rub so much: for at least 20 seconds or more, and make the soap foam so that is can work). By dissolving the fat layer, the protein molecule disperses and breaks down on its own.

HEAT melts the fat; so using warm water above 25C degrees to wash your hands, clothes and everything else helps. In addition, hot water produces more foam which makes it even more useful.

* Alcohol or any mixture with alcohol greater than 65% ABV. DISSOLVES ANY FAT, especially the external lipid layer of the virus.

* Any mixture with 1 part of bleach and 5 parts of water directly dissolves the protein, breaks it down from the inside.

* Hydrogen peroxide helps a lot after soap, alcohol and chlorine, because peroxide dissolves the proteins of the virus, but you have to use it pure and it hurts the skin.

Viral molecules remain very stable in external or artificial cold like air conditioners in homes and cars. They also need moisture to remain stable and especially darkness. Therefore, dehumidified, dry, warm and bright environments will degrade it more quickly.

* UV LIGHT on any object that may contain it breaks the virus protein. For example, to disinfect and reuse a mask is perfect. Be careful, it also breaks down collagen (which is a protein) in the skin, eventually causing wrinkles and skin cancer.

* The virus CANNOT go through healthy skin.

* Vinegar is NOT useful because it does not break the protective layer of fat and regular ALCOHOL or VODKA will not work as Vodka is usually around 40% alcohol and you need at least 65%.

* Confined or tight spaces could mean that their is a chance for a higher concentration ratio of the virus. Keep a 2 meter distance and stay in open or naturally ventilated areas.

Washing your hands before and after touching the mucous membrane, food, locks, door knobs, switches, remote control, cell phone, watches, computers, desks, TV, etc. And when using the bathroom.

* You must HUMIDIFY DRY HANDS, for example wash them a lot, because molecules can hide in micro wrinkles or cuts. The denser the moisturizer, the better.

Remember not to shake used clothing, or sheets. COVID-19 sticks to surfaces and only degrades after 3 hours on fabric and porous surfaces, 4 hours on copper, because it is naturally antiseptic, 24 hours on cardboard, 42 hours on metal surfaces and 72 hours on plastic surfaces. Keep in mind that the virus is very light can float in the air for up to 3 hours if attached to small molecules so breathing masks will provide some degree of protection.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html  

Multimodala teamet- Ett arbetssätt som baserar sig på flera kompetensers samarbete kring en medarbetare med ett gemensamt mål!
Posted on: 24-Aug-2019 by Anna - Category: Company Mental Health

Vad är det som verkligen skapar hållbarhet i en människas liv och vad kan du Du som företagsägare/styrelseledamot/arbetsgivare satsa på för att driva ett hållbart framgångsrikt företag?

 

Jag har största delen av hela mitt liv arbetat med människor som jobbar med människor (vård och omsorg) som chef och ledaren inom kvalitet, arbetsmiljö och miljö, arbetsledare på gym och tränings- och kostinstruktör, företagshälsa, mentor, chefscoach utbildare och föreläsare. Sedan 90-talet har de flesta företagen erbjudit sina medarbetare subvention för träningskort vilket har bidragit till att Sverige förmodligen har flest gym per Capita i inom EU. Vid ungefär samma tid började företagshälsorna växa. Gå till psykolog uppfattades som märkligt och människor som blev sjukskrivna för utbrändhet var svaga. Vi måste fokusera på att förebygga, att lägga resurserna för att arbeta bort problem innan de växer sig för stora.

 

Så vad har hänt på snart 30 år? De små gymmen har köpt upp av stora kedjor, företagshälsovården täljer guld, var och varannan människa går till psykolog och mer än hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Sjukskrivningarna ökar eller håller samma nivå år efter år. Så nu kan vi börja fråga oss om gymkort och dagens företagshälsovård är det som en arbetsgivare ska satsa på eller är det en metod som är 30 år gammal och som behöver revideras?!

 

I en rapport från OSHA, European Agency for Safe and Health at Work känner Nordiska medarbetare sig 74 % mer stressade/pressade jämfört de övriga europeiska länderna.

 

Det handlar om arbetssätt, självinsikt, ledarskap

 

Oavsett om du vill ha nöjdare kunder, bättre produktertjäna mer pengar så handlar allt om arbetssätt dvs hur de som har ett speciellt ansvar löser sina arbetsuppgifter individuellt och tillsammans med andra på ett bra sätt. 

Att chefer och medarbetare ser sig själva som en viktig del i ett team och förstå sin del i en större process är oerhört viktigt för att en verksamhet ska bli riktigt framgångsrik. Nu tänker du att det finns många företag som inte alls ser på sina medarbetare på det sättet och ändå tjänar väldigt mycket pengar. Tänk då hur mycket de hade tjänat om deras medarbetare mått bra. Forskning visar att ett företags kvalitetsbristkostnader ligger på 20-70 %.

 

Hur uppstår då kvalitetsbristkostnader? Jo, genom att en chef eller medarbetare inte följer ett arbetssätt eller en policy på jobbet. Mobbing och kränkning, utanförskap, stress, otydliga roller tillsammans med en tuff hemmasituation kan knäcka vem som helst. Men har vi så dåliga arbetsplatser? Det behöver inte vara så att arbetsplatsen är dålig. Det kan vara en individ eller flera med en dålig självkännedom och/eller dålig självkänsla som upplever kränkning, mobbing och utanförskap kanske kombinerat med problem i relation hemma. Oavsett anledning så finns problemet och det kan bli ett problem för en hel arbetsgrupp som kan te sig omöjligt att lösa och som resulterar i sjukskrivningar, långa eller korta och med ökade kvalitetsbristkostnader.

 

Detta betyder att vi måste erbjuda våra medarbetare en helt ny typ av företagshälsa. En som aktivt arbetar med och följer medarbetaren kontinuerligt. Ett arbetssätt som baserar sig på flera kompetensers samarbete kring en individ med ett gemensamt mål-  Medarbetaren (som vi alla är oavsett roll) ska inte bli sjukskriven!

 

Anna Vesterberg

vVD/partner My-E-Health

 

 

 

 

 

Vill du ha samma koll på medarbetarnas hälsa som på ekonomin?!
Posted on: 06-Aug-2019 by Anna - Category: Company Mental Health

Är det möjligt att ha samma koll på medarbetarhälsan som på ekonomin?

 

Företag lägger stora pengar på att försöka hålla sina medarbetare friska och betalar för dem i förbyggande syfte och när de har behov av olika typer av behandlingar för psykisk och fysisk ohälsa.  Det är arbetsgivares ansvar att undersöka, förebygga och åtgärda problem i arbetsmiljön enligt en rad föreskrifter från Arbetsmiljöverket te. x AFS 2017:5 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Men hur går det? Blir organisationen friskare? Kan man försäkra sig om att de resurser man lägger ner faktisk får effekt på såväl kort som lång sikt?

 

Med My-E-Health företagslösning kan VD, HR och linjechefer följa sin organisations hälsa i realtid i normalläge och under förändringsprocesser som ex. omorganisation, ny chef, nya arbetssätt oavsett om det sker i Sverige, Norden, Europa eller världen.

 

4 gånger per år genomför medarbetarna våra bastester (medarbetarundersökning) som bl.a. mäter stress, motivation, självinsikt och resultatet följs upp och utvärderas med individuell coach som tillsammans med medarbetaren sätter mål och aktiviteter som följs upp vid nästkommande undersökning och samtal. Utvecklingen visualiseras genom att realtidsresultatet jämförs med tidigare mätningar utan någon risk för att individers identitet röjs. VD, HR och linjechefer kan även se hur hög risken för utmattning i organisationen är. Dessa undersökningar kan även kompletteras med någon av våra tester tex. 360°.

 

Skicka dina kontaktuppgifter så ska vi berätta mer om hur vi hjälper ert företag att vara hållbart.  https://www.my-e-health.se/contact

 

My- E-Health är ett e-hälsoföretag som främst tillhandahåller digitala tjänster och är godkänd av Försäkringskassan. Hos oss kan du ex. få: Företagsläkare, Företagssköterska, KBT, Rehabstöd, Teamutveckling, Utbildning. 

 

Why Corporate Risk Analysis should include a Corporate Mental Health Report
Posted on: 06-Aug-2019 by Clive - Category: Company Mental Health

Know thyself or nosce te ipsum in Latin, originated as one of the Delphic maxims. Today, in modern Psychology it is called Self-knowledge, but do you know the real health status of your employees? We deliver actionable programs for sustainable mental health and risk analysis in the workplace. 

 

Modern industrialization has relied upon Kaizen Economics, Lean and Agile initiatives to shorten production times, streamline services and tweak risk assessments to perfection. Excellent for the bottom line, but extremely detrimental to long-term human sustainability. The modern age has quite literally overtaken our biological ability to mentally recharge.

 

Time pressure is positioned on a slippery slope that increases corporate risk exponentially as the mental health burdens the need for innovation and creativity. When corporate cultures become toxic incubators instead of innovators, companies are forced to delve out billions to purchase external products, that they failed to develop internally, to feed their distribution channels. A good example is Microsoft, the world?s leader in software development that spent $13 billion to purchase SKYPE. Your company is at risk if you cannot spend the time to create and innovate.

 

Today, boardrooms are quite literally in the dark when making strategic decisions using their traditional risk & probability impact analyses. Long-term sustainable performance and growth are directly connected to their corporate mental health capacity.

 

Reliable corporate risk assessments should provide soft data (mental health and wellbeing information) directly to the boardroom and without management filters. If boardrooms had access to Realtime soft data, their Corporate Social Responsibility would include their own staff too.

 

In the 2017 United Nations report about the Myths and Realities about Mental Health and Work in OECD countries; and the findings suggest that at any one moment around 5% of the working-age population have a severe and another 15% a common mental disorder. In correlation, the American Psychiatric Association declared that the direct cost of treating and supporting mental illness in the United States is 17% of the total healthcare spend. In 2017, the USA spend $2.8 Trillion in healthcare and mental health?s contribution is therefore a staggering $476 Billion annually. Moreover, according to the CDC, U.S. anti-depressant use jumps 96% in just 15 years (between 1999 to 2014) and one in eight over the age of twelve take anti-depressives on a long-term basis for depression or anxiety.

 

In Sweden for example, one of the reported to be top five happiest places in the world, 65% of all workplace related sick leave is directly connected to psychological ill-health. Poor mental health leading to an embedded corporate culture that can take years to repair, very costly with countless wasted hours that could have been spent on innovation instead. Far more expensive than any proactive program like My-E-Health® offers.

 

According to the Mental Health Foundation in the U.K., ?1 in 6.8 people experience mental health problems in the workplace (14.7%). Women in full-time employment are almost twice as likely to have a mental health problem as compared to their male counterparts (19.8% vs 10.9%). Evidence also suggests that 12.7% of all sickness absence days in the UK are attributed to mental health issues. Using online CBT to manage the problem, companies can expect at net profit of more than 400% in return, in relation to the CBT invest­ment.? According to the National Alliance on Mental Illness (NAMI.org) serious mental illness costs America $193.2 billion in lost earnings every year and 18.5% (43.8 million people) experience mental health illness in a given year.

 

Mental Exhaustion or Burnout is a company risk and it affects your most productive employees! Whether or not you are the Chairman of the Board or the HR Director, real-time knowledge related to the health and wellbeing of your company becomes a critical parameter in any risk analysis. Even working employees with a heightened degree of anxiety, stress and/or defense routines impair productivity with their Presenteeism or the so-called working. Prolonged, this becomes a burnout problem that directly impacts your operations, current or planned initiatives, customer service and overall performance. When ignoring this risk, Boards are doing a disservice to shareholders, but more importantly directly impacting the health and wellbeing of corporate assets, their employees.  

 

Measuring burnout is not accomplished by simply measuring stress with a simple ?app?, nor is it achieved by delegating the responsibility onto over-stretched middle managers whom are already feeling the pressure. It is a complex composite of situational variables embedded within your company culture that touches all employees. It is not one thing, but a myriad of things like organizational caring, company politics, lack of vision, poor communication, lack of resources, poor leadership, lack of limits on overtime, overly ambitious Kaizen 5S & Agile constraints, team dynamics and much more. Losing a single employee due to burnout is your responsibility and a corporate responsibility too. Management is about managing, including managing how we lead, it is not only about Kaizen economics, bonuses and egos. Sustainability requires a caring organizational philosophy and corporate social responsibility embedded into the code of conduct.  

 

Confidential employee engagement surveys with a fully actionable ecosystem to support them can serve to provide an integrity-based structure that can sustainably combat the mental health crisis facing the world today.

 

It is not all gloom and doom, in Sweden for example, companies are now using My-E-Health® as an interactive online platform to provide their employees with access to their own private space. Employees can regularly monitor their mental health and inclusion capacity, get live and interactive feedback after every assessment or when needed, and are provided with full access to their own health and wellness team, among many other benefits. Companies are also provided with their own dashboards to monitor their corporate mental health status and any potential risk. 

 

There is a world momentum around workplace mental health and support tools, nonetheless, the first step is to make it a Board and Corporate Priority.

 

My-E-Health® strives to be the gold standard for providing universal support to employees worldwide. If that is not enough, let My-E-Health® support you by tailor making a solution that works perfectly for you nationally and internationally. A modern world needs a modern approach. Contact us at info@my-e-health.com and we will be happy to assist you in getting ahead of the curve.

#Health #Diversity #Inclusion #Innovation

Trött på rehabmöten
Posted on: 30-Jul-2019 by Anna - Category: Company Mental Health

Trött på rehabmöten, arbetsträning, korttidsvikariat, överbelastade arbetsgrupper...? Då är My-E-Healths företagshälsa din bästa partner.  Med vårt förebyggande arbetssätt kan chefer och HR ägna sig åt företagsutvecklande aktiviteter medan vi hjälper till att bibehålla en god mental hälsa. När behov finns, kan vi erbjuda KBT, Mindfulness, läkarkontakt eller någon av våra andra tjänster online.

 

Organisationens hälsa finns tillgänglig i realtid för chefer och ledning, utan att individens integritet hotas, och kan användas för exempelvis uppföljning av arbetsmiljömål eller utvecklande aktiviteter.

 

Våra digitala tjänster är:

-       Tillgängliga över hela världen

-       Tvåspråkiga verbalt och textmässigt (sv/eng)

-       Enkla och säkra

 

Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag? Följ länken https://www.my-e-health.se/contact

Psykisk ohälsa har många ansikten
Posted on: 20-Jul-2019 by Anna - Category: Company Mental Health

Psykisk ohälsa har många ansikten. Läge fanns det en nidbild om personer som gick in i väggen. I dag vet vi bättre. Alla har vi en anhörig, nära vän, kollega, granne eller annan som har eller är sjukskriven för utmattning. Några inser sitt problem i tid och tar hjälp medan andra har lever med symtomen under många år och när sjukskrivningen väl blir ett faktum är vägen tillbaka lång. En del kan aldrig återgå till det arbets- och privatliv de tidigare haft. Försäkringskassan skrev redan 2015 i en av sina Korta analyser- Långa sjukskrivningar att de befarar att sjukskrivningar upp till 5 år kommer att öka och året efter kom en annan Korta analyser- Psykisk ohälsa där man bl.a. redovisade 100.000 nya sjukskrivningar inom ramen för psykisk ohälsa under 5 år (2010-2015) och att kvinnor var överrepresenterade. Tyvärr har det bara fortsatt och i dag är ca 50 % av alla sjukskrivningar inom ramen för psykisk ohälsa och mörkertalet är enormt. Smärta vet man har en stark koppling och i många fall grundorsaken till fysiska symtom som inte ligger i diagnosgruppen F00-F99.

 

Ingen Qvick-Fix

Många företag vill ha utbildning i "early warnings", appar med några frågor varje vecka eller dag. Självklart finns det vissa gemensamma indikatorer men det varierar så oerhört och koppling mellan arbetssituation, personens självkänsla och privatlivet är oerhört komplext. Att tolka ett resultat och få insikt är ofta svårt och kräver utbildade personer och undersökningsmetoder som är utvecklade baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Få chefer har den grundutbildningen.

 

Medarbetarundersökningen och individuellt stöd i utveckling

My-E-Health har utvecklat en komplett tjänst och erbjuder allt som företaget kan behöva för att kartlägga, utreda och hantera arbetsmiljöfrågor så att de medarbetarna som mår bra fortsätter att göra det även under svåra perioder i livet genom kvartalsvisa medarbetarundersökningar och coachning. Sedan har vi medarbetare som haft det tufft under en lång period och som behöver KBT av psykolog eller terapeut under en tid och  

andra åtgärder och vårdgivare. När behandlingen är över och medarbetaren mår bra/bättre, fortsätter de att göra sina kvartalsundersökningar och har samtal men sin coach för att identifiera nya ev. utmaningar och undvika att hamna i ohälsa igen.

 

Att utveckla sin självkänsla

Inte så sällan handlar våra utmaningar om att vi har en dålig självkänsla. Vi bygger upp försvarsrutiner för att dölja vår dåliga självkänsla vilket gör att omgivningen kan uppfatta oss som tex. väldigt självständiga, ensamvargar, otrevliga, ambitiösa. Detta kan leda till stress, utanförskap, konflikter osv på arbetsplatsen och i nära relationer vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa i mindre eller större omfattning.


Att visualisera resultat leder till utveckling och förståelse

Vår undersökningsmetod är utvecklad och kopplad till Lunds Universitet, Karlstads Universitet, Sciens College, m m. Skalan vi använder är inbyggd i våra fyra basbedömningar Empowerment for Participation (EFP). Att utmana någon genom en standard Burnout Assessment som Copenhagen Burnout Inventory är kan tyvärr resultera i ett missvisande resultat. Varje kvartal redovisas organisationens status utan att källan någonsin röjs. HR och ledningsgrupper kan använda data som underlag för strategiska och operativa beslut, den psykosociala ställningen före, under och efter förändringsprocessen, intern riskanalys m m. Resultatet är framförallt viktigt för individen. Genom att samma frågeställningar sker över tid och att coachning, för stöd i att tolka resultat och föreslå aktiviteter, sker i samband med resultat så ser också medarbetaren att det sker en positiv utveckling inte bara i känsla utan också på pappret. 

Att förlora en människa på grund av psykisk ohälsa kostar företaget mera än My-E-Healths PLUS-paket för samtliga 200 anställda under ett helt år.

 

Vill du ha mer information om våra tjänster kontakta oss: info@myehealth.se

Corporate Social Responsibility should be measured by your Employee Burnout Rate.
Posted on: 11-Jun-2019 by Clive - Category: Company Mental Health

Boardrooms and Senior Managers that hide behind their social responsibility rhetoric are failing miserably when it comes to the mental health of their own employees. Burnout or Mental Exhaustion Syndrome is at epidemic levels costing companies conservatively around $300 billion in the U.S.A., and in the U.K. this number is about £100 billion annually.


Burnout is a company risk as it affects your most productive employees and its effects can last for more than 2 years. Corporate sustainability and accountability are as integral to mental health and wellbeing as compliance is, so why are corporations failing so horribly?

 

Whether you are the Chairman of the Board or the HR Director, real-time knowledge related the health and wellbeing of your company becomes a critical parameter in your CSR management and your employee risk analysis. Burnout directly impacts your daily operations, customer service and overall performance. When ignoring your Corporate Health Risk, you are not only doing a disservice to your organization, but you are also directly impacting the health and wellbeing of your employees too.

Measuring burnout is not accomplished by simply measuring stress with an APP nor is it achieved by delegating the responsibility onto over-stretched middle managers whom are already feeling the pressure. It is a complex composite of situational variables embedded within your company culture that touches all employees. It is not one thing, but a myriad of things like organizational caring, company politics, lack of vision, poor communication, lack of resources, poor leadership, lack of limits on overtime, overly ambitious goals, team dynamics and much more. Losing a single employee due to burnout shows poor leadership skills and a meager corporate social responsibility philosophy too. Management is about managing sustainably requiring a caring organizational philosophy and corporate social responsibility embedded into daily operations.


"Know thyself" or nosce te ipsum is Latin and is one of the Delphic maxims around 2300 years ago. Today, in modern Psychology it is called "Self-knowledge." Individual self-awareness is vital to team dynamics, but did you know that it also affects your company health too? My-E-Health has the most sophisticated framework to support you and your employees.


With more than twenty years of research, My-E-Health is able to provide you with an ecosystem that is fully actionable and designed to support employees before and when they need help. Losing sight of the essentials and your Corporate Social Responsibility is very easy, but when using My-E-Health, your employees can get access to their own private space, regularly monitor their mental health and inclusion capacity, get live and interactive feedback after every assessment, get full access to their own health and wellness team, and much more. You even get your own dashboards to monitor your corporate health and risk, and can even add in your own employee engagement surveys if you so wish.


If that is not enough, let My-E-Health support you by tailor making a solution that works perfectly for you nationally and internationally. A modern world needs a modern approach. Contact us at info@my-e-health.com and we will be happy to assist you in getting ahead of the curve.

How about a Company My-E-Health eClinic for your employees?
Posted on: 26-Apr-2019 by Clive - Category: Company Healthcare

Does your company want to be first in line? In 2019, My-E-Health will launch a fully functional e-Clinic available at your place of work and to all your employees in a dedicated eHealth room.

 

Currently in development and soon to be deployed, My-E-Health Clinics or e-Clinics will be able to provide advanced screening and tele-medicine solutions directly from your company's location on demand. Your company and your employees will be supported 24/7 with a full array of services including:

 1. each employee gets their own secure online Private Space,
 2. remote digital outpatient services - including digital Stethoscopes where doctors can listen from remote locations to your heart, lungs & stomach; or conducting an ear exam using our digital Otoscope, or even checking your vital signs such as your; blood pressure, temperature and more, 
 3. we can even conduct annual hearing tests via our remote digital Audiometry unit which can measure autonomic electrical impulses in relation to various tones and frequencies, all from your Company e-Clinic.
 4. full psychological (CBT/ACT/BDT & functional analysis tools for online treatment), mindfulness instructors and health coach services including individual multi-modal healthcare teams personally selected by your employees with direct booking all online,
 5. a 6-minute blood test with a complete blood count including white blood cells, red blood cells, and platelets, all with historical values, change and deviation statistics for monitoring and proactive care, and more,
 6. wearable monitoring tracking services for shoulders, elbows, and more,
 7. full set of psychometrics, burnout monitoring, company health risk analysis and more.

Proactive care has never been this complete and this simple. Outpatient care has never been this accessible, and getting help less time consuming either. Patient to caregiver continuity has never been this effective either.

Our corporate customers will benefit from advances in proactive triage by reducing sick leave, removing lost performance, reducing time lost by using other expensive reactive models. Why should employees miss a half- to full-day's work to wait in a doctor's office with the possibility to catch other contagions when this can be done effectively online?

My-E-Health's proactive triage (physical and psychological) becomes part and parcel of sustainable employee wellbeing and backed up with annual check-ups.

Moreover, why should companies not benefit from the online advantages of My-E-Health? Many companies may talk the talk, but in effect they can walk the talk with My-E-Health.

Respect and integrity start at the top. After all, it is the company's responsiblity to secure physically and mentally healthy employees that can innovate and look after your customers. True team dynamics and proactive health starts with My-E-Health.

Naturally, employees will also be able to purchase a mini-eClinic for home/family use too. Join My-E-Health today.

Judge a company by how it treats its employees, not by its rhetoric.
Posted on: 12-Apr-2019 by Clive - Category: Company Healthcare

Judge a company by how it treats its employees, not just by its rhetoric.

A company is as good as it treats its employees. Environmental sustainability is also about employee psychological well-being and company health. Many talk the talk, but few really walk the talk.

The well talked about Toyota efficiency and Kaizen methodologies may make the bookkeeper happy and improve quarterly bonuses for top management, but it also produces the largest turnover rates and highest mental exhaustion rates in the world today. When companies take the human factor out of the equation, they raise the risk of mental exhaustion, kill innovation and quash creativity, not to mention disruption in continuity.

The world economic revolution that has led to globalization and efficiency has forgotten that long-term company sustainability can only be achieved through innovation and good mental health.

Whether you are a little eccentric or possess a certain personality type is totally irrelevant. What does matter, is how you fit into your team, manage your mental health and your well-being within the dynamics of a given team. If self-awareness is key for individual health and well-being, long-term company performance can only occur when management realizes and improves its knowledge and raises the bar in human sustainability.

Employee health and well-being cannot be managed from the Allegory of the Cave, it requires evidence- based metrics, understanding and a trustful hand.

Humans are not robots and evolution has proven that to be true. If your senior management is not asking for real-time data on the health and well-being of their employees, then they should be. If they cannot follow legislation, then enforcement will only ensue. Be proactive in sustaining your company well-being and managing team dynamics. Today the increasing rates of mental exhaustion are without precedent in human history and if we are not mindful of this it will backfire. Burying your head in the sand is just plain ignorant, it is a disservice to the organization paying your salary, and it is apathetic towards your colleagues.

Get ahead of the curve and partner with My-E-Health. For more information feel free to contact us at info@my-e-health.com  

Preventing Burnout
Posted on: 05-Apr-2019 by Clive - Category: Company Mental Health

Burnout or mental exhaustion stems from a complex composite of variables and poor bubble management. It slowly compiles and sneaks up upon you and when it bites, your recovery can last for years, and sometimes, you will never return to the same position.

All the hype about leadership and resilience is worth nothing if you cannot manage your own bubble. Managing the permeability, strength and resilience of your bubble, within any given environment, requires a great deal of understanding and knowledge of thyself, but also the demands within various environments. How do you manage the information you see, what noise disrupts the signals filtered through your lenses, and how are your lenses affecting what you interpret and see?

So why is it so difficult to recover from Burnout? Mental exhaustion is just that. You have surpassed your recharging ability and have succumbed to the onslaught of both external demands and your own capacity to manage your self-expectations. Symptoms are compounded and can include: fatigue, irritability, inability to concentrate, chronic tiredness and loss of will, lack of self-care, staring into nothingness with no mental cognition, anxiety, self-blaming and depressive periods, amongst others. Contributing factors include an apathetic management at work, a poor company culture that expects 110 percent without the ability to recharge, reflect or paus, and even putting the customer before the wellbeing of their employees, because they do not understand that a happy employee will automatically treat their customers well. Afterall, customers know a fake smile when they see one.

My-E-Health prides itself on proactive care. Let us help you to help your colleagues to manage their bubbles. With our proven psychometrics we can get to the nitty-gritty of things affecting each and every employee before it goes too far. Your Corporate Responsibility Program should be about how you treat your employees first, right? What is your corporate brand worth if your employees are unwell or mentally exhausted? Do you know the health status of your company? Playing Russian Roulette with your company health is not management, nor is it leadership, is just crazy.

Be proactive and be a My-E-Health corporate customer. A modern world needs a modern approach. Contact us at info@my-e-health.com and we will be happy to assist you in getting ahead of the curve. Remember, your most productive employees are at risk.  

Are you the one we are looking for?
Posted on: 27-Mar-2019 by Clive - Category: Jobs available at My-E-Health

Vår vision: Ingen ska bli sjukskriven

 Vi är ett e-hälsoföretag som bl a arbetar med proaktiv företagshälsovård. Vi har ett mål att förebygga psykisk och fysisk ohälsa med ett genomarbetat verktyg med ett proaktivt arbetssätt. Våra individuella multimodala team som inkluderar hälsocoacher, friskvårds och kostrådgivare, mindfulness instruktörer, psykoterapeuter, psykologer, läkare m.m. där triage och individen står i centrum.  

Vi jobbar med e-hälsa, dvs digitala möten. Du träffar dina kunder/patienter på nätet genom vårt system som har många funktioner och som är ett mycket bra stöd för såväl våra kunder som för dig som vårdgivare.

Vi behöver bli fler och söker nu Dig som delar vår vision och älskar att arbeta med människor och coacha dem till att bli deras bästa jag.

Våra tjänster vänder sig till företag och privatpersoner och du kan läsa mer på vår hemsida www.my-e-health.se

En av de funktioner som ingår i våra multimodala team är hälsocoacher. Just nu söker Vi dig som har en kognitivgrundutbildning men som inte nödvändigtvis har en legitimerad sjukvårdsutbildning i botten för en av våra funktioner Hälsocoach. Du kan ha en yrkesutbildning som tex:

 • -          Grundutbildning i psykoterapi steg KBT 1
 • -          Diplomerad friskvårds/- och kostrådgivare
 • -          Avspännings- och stresspedagog
 • -          Diplomerad mindfulnessintruktör
 • -          Diplomerad personlig tränare m.fl

 Vi söker även:

 • -          Legitimerad psykolog med KBT inriktning
 • -          Fysioterapeut
 • -          Läkare med olika specialistkompetenser  

 Har du mer frågor kan du kontakta Anna Vesterberg 076- 188 52 14

 Din ansökan skickar du till info(at)myehealth.se

 Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • Personligt brev
Management, Leadership & Burnout
Posted on: 20-Mar-2019 by Clive - Category: Company Mental Health

Burnout is a company risk as it affects your most productive employees and its effects can last for more than 2 years! Whether or not you are the Chairman of the Board or the HR Director, real-time knowledge related to the health and wellbeing of your company becomes a critical parameter in any risk analysis. Burnout directly impacts your operations, current or planned initiatives, customer service and overall performance. When ignoring this risk, you are not only doing a disservice to your organization, but you are also directly impacting the health and wellbeing of your employees.  

 

Measuring burnout is not accomplished by simply measuring stress with an APP nor is it achieved by delegating the responsibility onto over-stretched middle managers whom are already feeling the pressure. It is a complex composite of situational variables embedded within your company culture that touches all employees. It is not one thing, but a myriad of things like organizational caring, company politics, lack of vision, poor communication, lack of resources, poor leadership, lack of limits on overtime, overly ambitious Kaizen 5S & Agile constraints, team dynamics and much more. Losing a single employee due to burnout is your responsibility and a corporate responsibility too. Management is about managing, including managing how we lead, it is not only about Kaizen economics, bonuses and egos. Sustainability requires a caring organizational philosophy and corporate social responsibility embedded into the code of conduct.  

 "Know thyself," or nosce te ipsum is Latin and is one of the Delphic maxims around 2300 years ago. Today, in modern Psychology it is called "Self-knowledge." Individual self-awareness is vital to your own health, but do you know your company health, and are you paying attention to the signals in the corporate culture and the psychological health of your employees? My-E-Health has the most sophisticated framework to support you and your employees.  

 With more than twenty years of research My-E-Health is able to provide you with dynamic data on your embedded corporate culture. More importantly, the ecosystem is fully actionable and designed to support all stakeholders.  Losing sight of the essentials is very easy. Using My-E-Health, your employees get access to their own private space, regularly monitor their mental health and inclusion capacity, get live and interactive feedback after every assessment, get full access to their own health and wellness team, and much more. Companies get their own dashboards to monitor their corporate health, and can even add in their own employee engagement surveys if they so wish.  Let My-E-Health support you by tailor-making a solution that works perfectly for you nationally and internationally. My-E-Health has that model to support and help C-suites to connect the dots and to break through the noise.

 A modern world needs a modern approach. Contact us at info@my-e-health.com and we will be happy to assist you in getting ahead of the curve.

When poor workplace conditions, physical ailments and negative mental thoughts become an identity agenda and perpetuate the psychological burden.
Posted on: 04-Mar-2019 by Clive - Category: Company Healthcare

I often refer to the chronic regressive identity trap (CRIT) where individuals get caught up in a whirlwind of negative thoughts related to their environment, situation or physical wellbeing. In the workplace the implosion of time and space, over-cooked Lean and Agile initiatives all contribute to both psychosomatic burnout and overall company wellbeing. In healthcare, patients with chronic ailments identify with their somatic illnesses reinforcing defenses that focus on protecting the ailment rather than managing a way forward. Some people make an effort to move forward whilst others dwell and ferment their negative or thought routines without actionable resolutions.

If your corporate wellbeing does not include proactive psychological methods then you are simply playing Russian Roulette with your employees. Burnout not only affects your most productive employees, but its effects can last for many years. In the U.K. psychological illnesses cost over £100 billion annually. In Sweden, Skandia Insurance estimated psychological illness costs to be 32 billion Kronor annually. There are only 5.01 million employees in Sweden, meaning that each employed Swede needs to pay 6275kr extra in taxes to pay for these costs. Current trends show an unabated 14% increase in psychological ill-health.  

That is where My-E-Health comes in. My-E-Health works proactively to keep your employees mentally and physically healthy. As a registered Company Healthcare provider, we provide them with their own safe Private Space to monitor and proactively work on their own health, get feedback and care when needed, and much more.

The human brain is far more complex than any feelgood APP. Feelgood apps cannot address the causes. My-E-Health uses a full set of psychometrics with live, interactive and inbuilt Cognitive Behavioral Therapy framework to understand each and every employee within their working environment, with the objective to keep them healthy and happy. If you are waiting for your employees to get sick before taking action then now is the time to change. Contact My-E-Health at info@my-e-health for more information.
Balancing Lean & Wellbeing
Posted on: 11-Feb-2019 by Clive - Category: Company Mental Health

Long-term efficiency cannot be achieved without wellbeing. Real and sustainable efficiency is a complex logarithm requiring both industrial and human measures. Any 101 student can cut the fat out, but the key is to really understand the long-term consequences to innovation, growth and human sustainability in relation to time pressure.

Firstly, I would like to thank you all for the 307 e-mails that I received so far in regard to my last blog post. I was surprised by the number and how passionate you all feel about your working environments, a record for one of my posts. I agree wholeheartedly with you and thank you for your examples and for confirming what we already know to be true. There is a real disconnect between employee wellbeing, Lean initiatives and Corporate Objectives, nonetheless, not all are detrimental to employee health and wellbeing. I also understand why many have elected to write e-mails to me instead of commenting online, that is just fine with me, and feel free to continue to do so in the future. I also understand that even in a modern society, it is not easy to raise discontent. I will certainly keep your e-mails confidential. After all, finding a balance with My-E-Health will benefit all parties and stakeholders.

I must also admit that I am a statistical nerd and also believe in evidence-based measures to make decisions. I also realize that some Lean Initiatives seem to have taken Kaizen budget cutting to an extreme with focus on fanatically improving process without regard to parameters affecting the human psychological wellbeing within their equation. Not only is this evident in our own stats but in the 307 e-mails received.

For organizations to be competitive and improve, initiatives must come from within. Management has the obligation to insure the existence of the right environment. Innovation does not just happen. Management should insure that the environment nurtures empowerment. Empowerment will eventually lead to a creative willingness to reach for the stars and make suggestions. Mechanisms to recognize excellence and to proactively enhance psychological wellbeing are key and instrumental. These should provide your teams with the space to think and grow. Providing time to read and reflect on Standard Operating Procedures (should all be available if ISO certified) and by interacting with other team members on a creative basis will all lead to smooth transitions.      

If employee psychological health and wellbeing are to improve, an equilibrium between Lean Workplace Changes and Human Psychometric Measures needs to be implemented. The pendulum has swung too far to the efficiency scale on the right and needs to center. Psychological ill-health (depression, anxiety and stress) is now responsible for more than 50% of all lost sick days and 90 percent of any reduction in performance.

If quality and sustainability are important to your organization, then change measures should be accompanied by psychometric data. If Lean change or workplace conditions are affecting performance or wellbeing of your staff then any enlightenment to the fact should be extremely beneficial. Change always brings increased stress and defense routines and lower motivation, however, if successful these psychological measures will settle and improve by the next quarter. Knowledge of these fundamental psychometrics provides a timely advantage.

Be proactive about your company wellbeing. Talk with us and we will be able to explain how to measure all sides for a more complete understanding. 

Lean & Agile initiatives forget human sustainability and can negatively affect your company wellbeing.
Posted on: 04-Feb-2019 by Clive - Category: Company Mental Health

Lean Six Sigma & Agile might synergize when it comes to cutting out the causes of waste or defects of over-production, non-utilized talent, transportation inventory, and extra-processing time, amongst others. Nonetheless, they have failed miserably when it comes to human sustainability and employee psychological wellbeing. The implosion of time and space has led to the time pressure felt by the vast majority today. Is this a ticking time-bomb?

Management after all should be about long-term growth not short-term fixes at the cost of growth or wellbeing. When managers lose sight of what management is really about, they lose the ability to feel the pulse and culture of the company.

Inclusion is management using team dynamics built upon a foundation of wellbeing. Likewise, psychological wellbeing is driven by inclusion supported by cognitional theory and knowledge management. Knowledge management however, is not just about understanding columns in an excel sheet, but rather it is about understanding how the situational demands for growth and human sustainability synchronize with inclusion strategies related to team strengths. Consequentially, team strengths rely on composite competencies of emotional intelligence, tacit and explicit knowledge, and also individual abilities within a given changing environment. Things like communication, teamwork, participation, task accountability, stress, motivation and behavior are variables affecting potential conflict and team dynamics.

If you want to remain successful, proactive measures help to meet this demand. Using My-E-Health, your employees get access to their own private space, regularly monitor their mental health and inclusion capacity. They get live and interactive feedback after every assessment, get full access to their own health and wellness team, and much more. Companies can even add in their own employee engagement surveys if they so wish.  

For more than twenty years, My-E-Health has been researching and working with sustainable human solutions relating to individual wellbeing, adaptation, and inclusion all of which directly affect performance.

A modern world needs a modern approach. Contact us at My-E-Health and we will be happy to help you to get ahead of the curve. 

Environmental Health & Teamwork?
Posted on: 30-Jan-2019 by Clive - Category: Company Mental Health

If gone unabated the psychological battle between external demands and your own self-expectations will affect your health and company performance. So, how can proactive companies balance two very important parameters affecting psychological wellbeing before these conflicting environments result in a domino effect leading to degradation of team dynamics, safety in the workplace, and mental challenges?

Ergonomics, OSHA safety regulations, and standard operating procedures are basic 101 fundamentals that should already be operational within your company, but what about psychological health? Environmental health is also your mental health, right? Workplace conflicts such as: Anxiety, Stress and Burnout are consequential results of a poor working environment.

In Sweden for example, companies are required by law, §AFS 2017:5, to take proactive measures to lower psychological ailments. They also are required to monitor employee mental health, and to complete an annual risk assessment and analysis including recommendations on how to lower any identified trends. Offering a retroactive packet with a healthcare provider is just insufficient and not preventive in nature. If and when employees are inflicted with psychological conditions related to work, companies are required to fully rehabilitate employees before returning them to work. Proactive measures are therefore the only way forward.

Do you know your company health potential? Do you know the burnout levels for your departments? Are you feeling the time pressure syndrome? My-E-Health offers a number of programs fulfilling all of the above requirements plus much more. If you are really serious about the mental health and wellbeing of your staff, contact us, and we will be happy to show you how to take the bull by the horns.

What is corporate wellness?
Posted on: 18-Jan-2019 by Clive - Category: Company Mental Health

What is corporate wellness? Is it a collage of feelgood band-aids or is it something more advanced that enhances team dynamics, individual workplace happiness, creativity and productivity? Who are your wellness stakeholders and what is in it for them?

If your corporate program is centered around nutrition and endorphin enhancing activities then you missed the boat totally. Sure, physical exercise is great for your health and eating well keeps your daily health in check, but how does that help your workplace well-being and engagement? How does it improve teamwork, communication, creativity, trust, respect, effect change in the corporate culture and improve the team working environment?

The vast majority of wellness programs will fail because their foundation is superficial and they lack the psychology of well-being. They fail to evaluate company culture and they have no idea how that culture affects individual participation and teamwork. Bean-bags in the conference room will not improve engagement.

At My-E-Health we serve all stakeholders and we empower employees to engage. This engagement is complex and should not be taken lightly. It also forges innovative and creative solutions driving positive personal and company economic growth. If you want your company to feelgood, act good and move forward then psychological well-being is the place to start.

With more than twenty years of research My-E-Health is able to provide you with dynamic data on your embedded corporate culture. More importantly, the SaaS based ecosystem is fully actionable and designed to support all stakeholders.  

Losing sight of the essentials is very easy. Let My-E-Health support you by tailor making a solution that works for you nationally and internationally. My-E-Health has that model to support and help C-suites to connect the dots and to break through the noise.

Contact us at info@my-e-health.com to learn more about how we can support you in moving towards a more intrinsic form of motivation that encourages employees to engage in both their personal and company well-being too.  

Team dynamics and proactive health starts with self-awarenes.
Posted on: 14-Jan-2019 by Clive - Category: Company Healthcare

Team dynamics and proactive health starts with self-awareness and this goes hand-in-hand at My-E-Health.com.

A common misconception in #HR is that a single self-awareness assessment is sufficient, however, this is far from best practice in a modern changing environment. If you want to stay ahead of team dynamics and the proactive health curve then you need continuity with My-E-Health. Our batch of assessments called Empowerment for Participation (EFP) and our 360-degree mirror assessment improves team dynamics and health using actionable tools with one-on-one feedback from your personal health coach.

Using cognitional theory as a basis for improving employee knowledge of self is key to wellness and team participation. Knowledge is power. Self-awareness is empowerment and this empowerment is a combination of your conscious knowledge over yourself combined with objective feedback from your friends and colleagues. All of these provide you with the power of self-awareness to feel good and to be active!

My-e-health is the only interactive, live, online ecosystem providing you and your employees with your own health and wellness team. Via your secure and encrypted private space you get access to your own health team of professionals. As you develop self-awareness you gain control over your thoughts, feelings, emotions, behavior and self, and in turn, you sustain your path to well-being. Self-awareness is step one in taking control, being master of your universe, and in finding a state of well-being in both your relationships at home and at work. Finding yourself through self-awareness will not only help you to understand yourself, but others too. This ability will facilitate improved personal and professional relationships, enhance team dynamics and improve participation. Let My-E-Health help you to be your healthiest best.

For more information on how we can help your employees achieve peace of mind with self-awareness, please feel free to contact us at info@my-e-health.com.

Company Culture, Mental Health and Wellness
Posted on: 08-Jan-2019 by Clive - Category: Company Mental Health

An organization is its employees together with the embedded corporate culture, everything else, is just a consequence thereof. Management is the science of managing your corporate resources effectively and in a sustainable manner.

Without employee sustainability, company foundations only falter as time and space continue to implode. This implosion only increases the perceived time pressure and stress that erodes employees well-being and weakens team dynamics.

Subsequently natural defense routines form within the company culture leading to a loss in productivity, poor organic growth, stifled innovation and so on. Management therefore has a responsibility to all company stakeholders to maintain the equilibrium between cash-flow and well-being.

The numbers are in and they are alarming. Psychiatrists and Doctors have never, in the history of mankind, prescribed as many anti-depressants, anxiety relievers, anti-psychotics and sleeping tablets as they do today. The modern world as we know it does not run on gasoline, but medications instead. 30% of American and European adults (one sixth of the workforce) consume legal prescription medications daily, 10% use illegal drugs (at least once per month), and other natural defensive routines to time pressure lead to an increase of alcohol consumption. As pressure increases so too will the need for fight or flight solutions. Those looking to fight use stimulants to enhance their Dopamine need whilst those in flight withdraw seeking their Serotonin needs through binge eating, alcohol or anti-depressants. The status quo is not acceptable and at My-E-Health our mission is to fight this fight.   

There are those that would profess that increases in mental health are only related to improved self-awareness and up-to-date statistics and that normality really reigns. I suggest that these people either have their heads buried in the sand, or are regular users, or that they are just plain ignorant.

Your mental health affects the way you live your life and conduct your daily routines. Modern healthcare companies, corporations and governments should address the mental health epidemic, nonetheless, they are missing the mark horribly. After all, it is easy to write a prescription, slap a band-aid on and send a large invoice, right?

Management is not a leadership fad that changes yearly. It requires dedicated hard work with tons of empathy and the courage to lead with consistency. Without individual mental health, no leadership principle will ensure sustainable innovation, teamwork and trust. As technology continues to change job descriptions, keeping your finger on your company culture and employee health becomes even more important. At My-E-Health our focus is to support companies, by providing you with the vital signs of your corporate culture and well-being, whilst at the same time, to be there for ALL your employees with a personal private space to interact with our wellness coaches and counselors when needed. Contact us for more information at info@my-e-health.com
Be proactive with your health and wellness.
Posted on: 30-Dec-2018 by Clive - Category: Healthcare

My-E-Health has one primary objective and that is to keep you and your staff as well and as healthy as possible. No other healthcare company can provide you or your employees with your own private wellness team, but My-E-health does. Available when you need us and at your convenience, My-E-Health provides you with a private secure online space with continuity in care, and a unified proactive team with your wellness as their priority. Forget those unethical, reactive and expensive models that benefit from you when you get unwell. Choose the proactive path instead.

With My-E-Health on your side you always have access to your wellness caregiver team via their booking calendars. Accessibility is fundamental to My-E-Health and our philosophy of individual integrity, respect and care. You can even change your team members if you so wish.

Everyone talks the talk about being proactive, but very few really deliver. If you need a blood, x-ray or some other test, we can fix that too. My-E-Health is proud to walk the talk by giving you a multi-modal team consisting of your: Wellness Coach, Mindfulness Instructor, Psychologist & CBT Therapist, Nutritional and Exercise Coach, Physical Therapist, and even a GP Medical Doctor.

When psychological pressure increases natural responses can vary and My-E-Health understands this all too well. We have spent more than twenty years researching how healthy minds can be supported with actionable tools, how psychosomatic symptoms can be alleviated and how to provide the psychological support before you get entrenched.  We have that interactive online tool and we have the team to support you and your employees to be at your best. Doctors at My-E-Health cannot prescribe narcotic-classed pain medications or any other potentially addictive medications without first receiving an approval from your team psychologist. Your long-term health is important to us.

Make your New Year's Resolution a proactive one of wellness with your health and your happiness as your goal and gift to yourself. Let your My-E-Health team support you and your employees in this positive step forward. For more information please feel free to contact us at info@my-e-health.com
Anxiety, Stress & Depression
Posted on: 19-Dec-2018 by Clive - Category: Mental health your private space

If you believe that anxiety, stress and depression are the leading causes of illness in the industrial world, you would be correct. Countless reports and research data support this, nonetheless, what are we doing about it?

If your plan is to offer employees gym cards, fancy nutritional apps and the latest fads then you are just wasting your money.

All action starts with the cognitional will to take action. You might know that you need to eat better, but do you do it? You know that taking a swift 45-minute daily walk will improve your health, but do you do it? When your mind is overwhelmed with objectives you know that decluttering and focusing on the task at hand is critical to quality assurance, but do you do it?

Knowing what to do and doing it are two very different things. We all know what we need to do, but human nature adapts to situational comfort, like water taking the path of least resistance, humans procrastinate by reprioritizing wants over their own mental health needs.

My-E-Health has one primary objective and that is to keep individuals mentally healthy. When psychological pressure increases a natural response is to reprioritize. My-E-health understands this all too well and we have spent more than twenty years researching how healthy minds can be supported with an actionable tool. We have that interactive online tool and we have the multi modal team to support each individual to be their best.

Almost 99.9% of the company healthcare plans are retroactive in nature. They all talk the talk and charge a fortune, but have no clue on how to walk the talk. All health and physical wellbeing programs need a foundation built on individual cognitive understanding and self-need.

If you really care about your employee health and wellbeing, performance, and productivity then you should start by talking with My-E-Health. Do not waste money on fluffy apps or retroactive dinosaurs that gain from psychological ill health. Be a leader and join us in our modern and ethical approach in helping people to be their best.

At My-E-Health, your employees are provided with a private space supported by an interactive online platform, in real time, with quality care, continuity, integrity, dignity and privacy. Having access to your own wellness coaches, mindfulness instructors, CBT/ACT/DBT psychotherapists, psychologists, medical doctors, physical therapists and more offers everyone the multi-modal team, the security necessary to take action, and the ability to be proactive. Let www.my-e-health.com provide you with the necessary information and tools and support to make a cognitive choice to stay healthy. For more information please contact us info@my-e-health.com.

Company Healthcare. Wellbeing and ISO 45001
Posted on: 23-Nov-2018 by Clive - Category: ISO 45001

Company wellbeing rhetoric comes easy, but walking the talk takes real ethics and courage. If you are struggling to pass your ISO 45001 Environmental Health Certification then you need My-E-Health in support. My-E-Health provides you with your own company portal where you can dynamically and on-demand monitor the health and wellbeing of your entire company down to the department level. Naturally, as My-E-Health is an integrity-based platform no individual information or demographics leading to the identification of an individual can be accessed. You can nonetheless direct support and resources to those departments where need is most sought.

Annual Employee Engagement Surveys do not work for a number of reasons. Firstly, employees do not like to take them because they see no benefit in them. Nothing ever happens with the results. When it does, it is usually 12 months later and the same consultants show up with the same old stuff. With My-E-Health involved, employees get value, direct feedback and help via their own private online portals, counselors can provide individuals with help and action steps to solve negative thoughts or situations early and proactively. Why let negative situations that lead to the #MEETO movement, harassment cases, and other unethical behaviors happen in the first place? Why not identify them early? When companies use the My-E-Health platform of services they will be able to identify and prevent these and other such issues from creating and embedding themselves into a toxic working environment.

The psychological wellbeing of your employees should be your starting position and My-E-Health has the most advanced platform in the world to address this. If the mind is not turned on and willing, all other wellbeing tools are a total waste of time and money. Keep in mind that it will take a huge effort for you to start your car if the electronics are broken. If you want to walk the environmental health and wellbeing talk then contact My-E-health and we will find an effective solution just for you. 

Distress leads to burnout. Eustress sustains performance.
Posted on: 13-Nov-2018 by Clive - Category: Company Mental Health

Do you know the health capacity of your company? Does your company monitor your psychological health and wellbeing? If they do, what proactive and timely measures are being taken to reduce psychological stress and burnout? Do they even care, or are they just afraid to look because deep down they know something has to be done and they do not know how?

Boardrooms need to be presented with current and dynamic data so that they are forced to make the necessary decisions. It is not about the next quarterly bonus, it is about sustainable long-term health of the company. Sustainable growth through creativity, innovation and teamwork cannot coexist in a toxic work environment. Any managers that tell you that should not be in those positions as they are not serving the best interests of the company. Psychologically healthy companies make money, it is that simple.

When greed and a toxic environment replaces values and employee wellbeing your time is limited. General Electric, once the largest and most prestigious company in the USA, has fallen from grace under a mountain of debt as a result of inflated purchases due of a lack of innovation, poor utilization of its distribution channels and a toxic workplace.

Many defensive and psychopathic managers keep pushing until employees break on the pretense that stress is good! Eustress is good for a sense of urgency, but not distress. Distress leads to burnout. Eustress is a balance between the demands, expectations and the ability to recover from performance pressure. If you cannot recharge your battery it will runout. My-E-Health helps you to keep your finger on the pulse of your employees. Provides all employees with the feedback they need to sustain themselves and to recharge when needed.

Employees have a responsibility to work for their paychecks, but employers have the responsibility to make sure employees have a safe working environment, including psychological health. For more information about how we can proactively help your company and employees contact us at info@my-e-health.com
Can chronic pain and wellness coexist at the same time?
Posted on: 01-Nov-2018 by Clive - Category: Healthcare

What is chronic pain and can it be effectively managed without opioids and anti-depressives? Can we learn to adapt our minds and bodies to deal with overly excited and exhausted neurons? How can we manage the pathophysiology of chronic pain in our lives and how does this understanding lead to my personal plan? How can I challenge the psychology of time versus pain and what coping skills can be learnt to empower me to adapt to new routines, such as body and mind relaxation, and a form of exercise if possible?

About 55% of the world population lives with some form of chronic pain and the older we get the more prevalent it seems to become. Just getting out of bed and going to the bathroom seems like a chore for many with chronic pain. Chronic pain lasting longer than 3-6 months is framed in many diagnoses from cancer to HIV/AIDS to skin conditions, Arthritis in all its forms, back pain, knees, shoulders, feet, hips, and in the direst of cases terminal. All pain uses the same communication circuitry to our brains and is independently interpreted by thresholds. Coping and treating these varying thresholds is not easy.

Chronic pain treatment is as diverse as it is effective. Doctors use everything from muscle relaxants, anti-inflammatories, to opioids, anti-depressives and many others. Opioids are often standard for terminal and other acute (first 2 weeks) pain treatments, however, there are consequences in long-term use. The opioid addiction crisis is now an epidemic all over the world. It is easy to write a prescription and move on to the next patient, but is that in the best interest of the patient? Too much pain stress without the ability to recharge causes many psychosomatic symptoms that can lead to everything from depression, anxiety, and in extreme cases suicide. Should opioid prescriptions be restricted to a short list of diagnoses? It is certainly a slippery slope and extremely hard to balance. Chronic pain is also linked to exhaustion that can be associated to a form of burnout or chronic stress gone too far.

That is why My-E-Health recommends that our doctors and psychotherapists work together as a team to manage all such conditions. Our research shows that both chronic pain and psychosomatic disorders can be significantly reduced when combining flotation tanks with Cognitive Behavior Therapy/Acceptance Commitment Therapy and Mindfulness. https://www.my-e-health.se/blog/post/49

This leads me to discuss how short-term treatments like floating, CBT/ACT and Mindfulness can be effective. Firstly by providing the body and mind with the space that it needs to effectively recharge to a point where it can gain a footing on the slippery-slope. This improves with each float and in combination with psychological therapy and learned coping- and adaption –skills, during and post rehabilitation, long-term success is significantly improved. This multi-modal approach serves to not only break the cycle of chronic pain but it empowers the individual to rejoin the race and to participate even if under alternative conditions.    

Some people might call it resilience but I call it cognitive management with healthcare.

What is the most important thing to you in life? Could it be your knowledge, your financial freedom, your relationship, your job or maybe even your health? Proactive Care starts with you and My-E-Health.

My-E-health can offer you and your employees the most proactive health and well-being package in the world today. No other company comes close. Empower your patients/employees with a benefit to stay healthy via their own confidential private space. For more information e-mail us at info@my-e-health.com.
Wellness is you managing your self-awareness.
Posted on: 30-Oct-2018 by Clive - Category: Company Mental Health

Happiness, a healthy lifestyle, productivity, teamwork and other attributes are created and preserved in the mind. Wellbeing is about being well, psychologically and physically, we all know that. Nevertheless, I would like to start by addressing something that sets My-E-Health apart from all other actors in the market. I passed an elderly gentleman on the sidewalk about a week ago. He was wobbling down the road with a walking stick in one hand, two badly deformed legs, and a crepitus bend in his back. He was walking at a snail's pace and swaying from side to side to maintain his balance. Believe it or not, he was humming a musical tune when he looked up at me with a huge happy smile on his face and a sparkle in his eyes. Seeing him happily going about his business, at his pace, and in his condition, moved me to write this article and to remind us all that, it is all in our minds.     

No matter your demographics or your current health, your psychological state will dictate your thoughts, your feelings, your behavior, your actions and your situational wellbeing. The saying, "It is all in your mind," did not simply emerge out of thin air. If evolution has taught one thing, it has enlightened us to the power of our minds. Our ability to will effect, both positive and negative. Our minds are the most powerful tools in our universe. So, how we look at situations is instrumental in how we deal with the onslaught of both internal and external demands.

Eustress (stress under control) produces many beneficial hormones. Too much stress without the ability to recharge can cause many psychosomatic symptoms that can lead to everything from cancer to depression, anxiety, and others. Cortisol is good in short bursts, but in the long-term it is suspected to cause plaque buildup in the brain leading to various forms of dementia.

The myriad of consultants, healthcare professionals and managers preaching self-help techniques that are only short lived, if you are not sold on the idea. Self-awareness, puts you in control of your mind and the protection of your bubble. We all live in bubbles. Some bubbles are permeable, others flexible, and some rather rigid. Your mind controls the flexibility of your bubble. Are you going to crack line an egg shell or bounce like a ball? Believe it or not, you can control your wellbeing within your environment. Being mindful is not about meditating nor does it have to be about hocus-pocus stuff. It is about being aware of you in the moment, taking the time to contemplate how you want to react to a given situation, evaluating yourself within your environment and making the most out of your place.

In Psychology we talk a lot about cognition and logically understanding the forces affecting you in any given situation. Treatment usually take two paths, action or acceptance. Both very effective, however, if you are unaware or lack knowledge of you within your environment, being proactive becomes difficult and retroactive treatments can sometimes last for years.

My-E-Health offers you a private space to explore yourself within your environment. Our Empowerment for Participation (EFP) batch of psychometrics is backed-up by our interactive online platform with live counselors providing you feedback and support. All designed to proactively focus on keeping your mind healthy and happy.

If you have a chronic illness, would you rather be happy like the old man or feel sorry for yourself? If you have a tough job, would you rather have a smile on your face whilst working or be in a state of fight and flight?  You have the power to turn and transform a situational interpretation from a negative thought into a positive one. Our mission is to help you to be your best that you can be. If you run 4km/hr. then let us see how we can get you to do that with a smile on your face.

If you want to be proactive, keep employees engaged, and to keep your company healthy, speak with My-E-Health and we will be happy to tailor a solution just for you. Knowledge is power, but self-awareness is empowerment that leads to wellbeing, and without this, performance is just a dream.

My-E-health can offer you and your employees the most proactive health and well-being package in the world today. No other company comes close. Empower your employees with a benefit to stay healthy via their own confidential private space. For more information e-mail us at info@my-e-health.com.
Happiness begins with mental wellness which leads to productivity.
Posted on: 26-Oct-2018 by Clive - Category: Mental health your private space

Having the ability to empower yourself to choose to accept, without judgment, those things that you cannot change, will free you from the impact of negative demands. Whether these demands are individual behaviors within an environment or external demands from multi-tasking, empowerment is about your ability to just let things go and by either taking it in stride or by acting.

Sometimes it is good to be like a duck and let the water run off your back. Getting your feathers all ruffled-up does not serve you nor your ability to enjoy your moment in time. Values are important, but if your values tend to be uphill battles making you unhappy or interrupting your ability to find positive energy within your environment, then you might want to ask yourself what is more important - maintaining a positive experience that supports your productivity, or becoming stressed, frustrated or angry at a situation or person that you might or might not have control over. Usually, there are only two sides to this equation, let it go and stay positive, or engage and become part of a negative situation. Engaging with poor behavior brings you closer to that behavior. Either way, you have the power to decide what you really value most, your current peace and happiness or value engagement. Your actions will determine the outcome.

Mindfulness is not just about meditation, but it is also about your ability to declutter. To make room for your little wins. These good feelings allow you be become grateful. Gratitude for the positive things that you have done or achieved, no matter how small they might seem, is positive support. This positivity will empower you to thrive in the dark. There is darkness all around us, yet with positivity under your wings, you have the power to proceed unscathed. Some people might call this resilience, I call it being self-aware and in the moment.

Productivity is not about speed or your multi-tasking ability, it is about having an uncluttered mind giving you the ability to prioritize, to sustainably perform your duties, and to take valued time to improve on your process within any given environment. Mental wellness is about freeing yourself from time consuming toxic thoughts and associated emotions by focusing on positive situations and task improvements instead. Wellness is achieved with mindful positive psychology and it is about finding those small gains and chalking them up. Evidence shows that long-term performers do not get caught-up in the narcissistic dog eat dog world, but instead, they appreciate what is going on around themselves, and they can see both the big and little pictures in life, at work, and usually have a genuine smile in their eyes and on their faces.

We all have just one life. Try to make the most out of enjoying every moment. You will find that work becomes easier, there is less conflict in your life, and that your engagement and productivity in work and life are enhanced.

Let My-E-Health help you find yourself, let us help you to be your best, and let us proactively keep you healthy and happy.

If you want to be proactive, keep employees engaged, and to keep your company healthy, speak with My-E-Health and we will be happy to tailor a solution just for you. Knowledge is power, but self-awareness is empowerment that leads to wellbeing, and without this, performance is just a dream.

My-E-health can offer you and your employees the most proactive health and well-being package in the world today. No other company comes close. Empower your employees with a benefit to stay healthy via their own confidential private space. For more information e-mail us at info@my-e-health.com.
Leadership, Wellbeing and Health
Posted on: 17-Oct-2018 by Clive - Category: Company Mental Health

All the talk about resilience has led some to forget the fundamentals of employee sustainability. Performance is not about being hard-hitting or speed, it is about being able to consistently perform multiple tasks with an insight to identify process improvements and to implement such as needed, and all the while, being cognizant of the various forces at play within the environment, and last but not least, one's own wellbeing.

Over stressed companies suddenly find that they have to struggle to maintain participation, retain personnel, and preserve organizational empathy. Who wants to work in a dog eat dog world? Balancing employer needs, employee wellbeing, and a positive organizational culture are primary traits for exemplary leadership. This is the essence of inclusion.

My-E-Health (MEH) attends to the wellbeing of the employees in a way that serves both the employee and the employer. MEH provides the employee with a private space to analyze themselves within their environment, and with the goal to proactively support each individual with the necessary coping skills to easily adapt and sustainably perform. Whilst at the same time, MEH supports the employer with dynamic up-to-date statistical measures and active individual implementations thereto. This is done by continually addressing identified stressors and deviations at the individual level. A good foundation is based upon the integrity of each brick, an organization is no different.

Current employee engagement surveys are usually 12 to 18 months in the rear, by that time, anomalies and attitudes have already managed to embed themselves into a company culture, and consultancy costs associated with any correction, costing millions of dollars in some cases. What is more disturbing is that the vast majority of employees do not even trust the employee engagement surveys, many refrain from filling them in, and many even consider them to be a total waste of time. Let MEH launch your organization from the 1960's employee engagement surveys into the modern world.

As time and space continue to implode organizations need to evolve to meet the emerging conflict between human evolution and the speed of the technological environment. Psychological ill-health is now an epidemic and growing daily. Employee wellbeing should therefore be a required inclusion strategy to meet future engagement needs. Waiting for someone to burnout before reacting is not only unethical and psychopathic in nature, but detrimental to sustainable company performance and growth.

If you want to be proactive, keep employees engaged, and to keep your company healthy, speak with My-E-Health and we?ll be happy to tailor a solution just for you. Knowledge is power, but self-awareness is empowerment that leads to wellbeing, and without this, performance is just a dream.

My-E-health can offer you and your employees the most proactive health and well-being package in the world today. No other company comes close. Empower your employees with a benefit to stay healthy via their own confidential private space. For more information e-mail us at info@my-e-health.com.
Performance is directly connected to wellness.
Posted on: 11-Oct-2018 by Clive - Category: Company Mental Health

When employee attention spans become prerequisite to demands framed under the pretense of performance or efficacy, there is dysfunction. When personnel believe that they lack the time to be conscientiousness, performance is lost and stress is incrementally increased. Employees are not cloned machines, they are sophisticated human instruments with internal and dependent operational variables hidden from external forces. Finding a sustainable approach to manage individual performance commences with an equilibrium between knowledge, external demands and self-expectations. A healthy mind drives wellness.

If you think this is easy then you deserve the Noble Price in Economics. Two of these three performance variables are internal human secretes protected by an ego and defense routines. Sometimes these variables are blind spots with other dependent issues that an individual is not even aware of. Cracking a whip might get someone to run faster, but it will not fix the underlying problems affecting a decrease in performance, an increase in stress and disengagement. Procrastination is a coping skill used by many to deal with issues where knowledge is lacking. These employees try to steer away from the unknown, do not take time to do the necessary research or due diligence, and as a result try to hinder ideas that could enhance their own performance.

Wellness is about finding your inner equilibrium and balancing out those ever increasing external demands. As we all know, time and space has imploded around us and the only way to counteract this is to empower ourselves by becoming self-aware. As you develop self-awareness you gain control over your thoughts, feelings, behavior and self, and this in turn, increases your ability to maximize your well-being within any given environment. Everyone can look within, but very few know how and what to ask themselves once they are in. That's where My-E-Health comes in. We put introspection into perspective and when needed create action plans using our inbuilt CBT, ACT and other online tools. All this is done with fast and professional feedback via your online" private space."

Knowledge is power, but self-awareness is empowerment and without this performance is just a dream.

My-E-health can offer you and your employees the most proactive health and well-being package in the world today. No other company comes close. Empower your employees with a benefit to stay healthy via “their own private space.”

Let My-E-Health assist you in designing your own eHealth package. For more information on how we can help you or your employees achieve peace of mind with self-awareness, please feel free to contact us at info@my-e-health.com.

Control stress with self-awareness
Posted on: 08-Oct-2018 by Clive - Category: Company Mental Health

Controlling company stress with adaptation skills learnt from 10 key self-awareness measures should be a management priority. Occupational safety and health statistics are again on the rise. Now a worldwide epidemic, mental health and wellbeing surpasses all other workplace related illnesses combined. The implosion of time and space is eroding productivity and it will not stop if unabated.

Companies have to make money in order to survive, nobody disputes that. Nonetheless, when the stress loop virus infects the workplace; disengagement, procrastination and other defense routines take over. Although company channels of distribution may sustain output and company growth, innovation and productivity declines when a stress loop virus takes hold.

We all know when our company has lost its ability to innovate and compete organically. The only difficulty is that many lack the ability to identify the what, and how to fix it. When employees are reluctant to answer telephone calls, e-mails go missing, spammed or even trashed deliberately, frequency of meetings increases, and responsibility declines, you have a stress loop virus.

In the old days we spoke about the 80/20 rule. The rule stated that 80% of the employees do 20% of the work and 20% do 80%. Today that rule is obsolete, however, many argue that the modern rule is about 60/40. That is, 60% do 40% of the work and vice versa 40% do 60% of the work. Human Resources have undoubtedly been responsible for this improvement and have done an excellent job in fine-tuning organizations. There is only one problem, globalization has imploded space and in the new digital age, time too, making us all humanoids required to dance after even greater demands.

Creating a sustainable and healthy working environment requires a new approach. Helping individuals to find wellbeing, whilst at the same time, becoming as productive as possible. Keeping employees healthy, happy and engaged is not as easy as a consulting fad might make out. Engagement starts with the individual. As the saying goes, "you can take a horse to water but you cannot make it drink." This is so true in the workplace too. Most managers do not have Degrees in Psychology, but we do, and that is what we are good at.

My-E-Health's Empowerment for Participation (EFP) batch of assessments with over 160 specifically designed questions, including a 360° feedback Mirror assessment (see brochure here https://www.my-e-health.com/files/Brochures/My-E-Health%20Self-awareness%20Brochure.pdf ), provides individuals with a "Johari Window" into themselves. Not only can we provide individuals with specific coping-skills to help them to be their best within their environments, but we can provide companies with on-demand dynamic reports on the health and wellbeing of your entire company too. You can even add in your own employee engagement assessment if you so desire.

As a certified company health care and rehabilitation provider, My-E-Health can proactively work to keep everyone of your employees as healthy as possible. Your employees get access to their own secure online "Private Space" with a free mindfulness section and many self-help resources. For those in need of additional help we can provide live online counselors and mindfulness coaches that can be booked via their booking calendar. We also have the world's first fully integrated CBT/ACT framework to effectively handle most needs.

My-E-health can offer you and your employees the most proactive health and well-being package in the world today. No other company comes close. Empower your employees with a benefit to stay healthy via "their own private space."

Let My-E-Health assist you in designing your own eHealth package. For more information on how we can help you or your employees achieve peace of mind with self-awareness, please feel free to contact us at info@my-e-health.com.
Self-awareness leads to happiness and wellbeing.
Posted on: 28-Sep-2018 by Clive - Category: Company Healthcare

Self-awareness is essential for optimal wellbeing and performance. We are all on this tiny planet for a limited time and making the most out of this time contributes to our overall happiness. Any insight that can empower us to find a balance in our bubble, allows us not only to see our own limitations, but it provides us with the power to make better choices.

Knowledge is power, but self-awareness is empowerment. Moreover, there is a difference between self-awareness and self-focus. Self-focus is usually constrained to subjective symptoms and beliefs whereas self-awareness is an objective reflection containing various windows into our situational environment including thoughts, feelings, behavior and the consequences thereto.  

Stress, depression, anxiety, participation, adaption, teamwork, and respect, amongst others, are all symptoms constrained in feelings and negative thoughts. These are usually acted upon without due consideration. My-e-Health provides many beneficial and proactive tools such as our free 360° mirror feedback assessment that enhances perspectives and self-awareness.

My-E-health can offer you and your employees the most proactive health and well-being package in the world today. No other company comes close. Empower your employees with a benefit to stay healthy via "their own private space."

Let My-E-Health assist you in designing your own eHealth package. For more information on how we can help you or your employees achieve peace of mind with self-awareness, please feel free to contact us at info@my-e-health.com.
Preventing unwanted psychological stress.
Posted on: 25-Sep-2018 by Clive - Category: Company Mental Health

All the hype about team efficacy, dynamics, performance and resilience are mute without self-awareness. "Big consulting" loves to introduce annual fads that superfluously come and go by playing on narcissistic ego labels like: drivers, guardians, pioneers and so on. Unfortunately, these only lead to their own improved earnings whilst leaving employees with a useless personality title.

Prevention is about an individual's ability to understand their present and ever-changing environment. A mindful ability to be aware of themselves within a particular environment, and to possess the aptitude to use self-awareness to improve their overall capabilities therein.

Burch and Ghoshal (Harvard Business Review - Beware the Busy Manager) describe how any team member's actions, that are less than optimal, will create more stress for the entire team. This "stress loop" affects productivity by causing negative consequences of disengagement, procrastination and distraction. Everyone has the power to control how they want to react to a situation. Are they going to adapt or are they going to choose the fight or flight options?

As a certified company healthcare and rehabilitation provider, My-E-Health's philosophy is to be proactive in helping individuals to understand themselves within their environment, and to provide them with the necessary coping-skills to sustainably take their place, thereby empowering them to be their best.  

My-E-health can offer you and your employees the most proactive health and well-being package in the world today. No other company comes close. Empower your employees with a benefit to stay healthy via "their own private space."

Let My-E-Health assist you in designing your own eHealth package. For more information on how we can help you or your employees achieve peace of mind with self-awareness, please feel free to contact us at info@my-e-health.com.
Good Mental Health starts with Self-Awareness.
Posted on: 11-Sep-2018 by Clive - Category: Company Healthcare

Empower yourself to be your best by taking back your life and maximizing your ability to adapt without conflict or undue stress. My-E-Health is the only interactive, live, online platform with private counselors in the world that brings you the power to understand yourself, your environment and a bird's eye view of how others see you too. This knowledge is your power to become all that you can be.

As you develop self-awareness you gain control over your thoughts, feelings, behavior and self, and this in turn, increases your ability to maximize your well-being within any given environment. Everyone can look within, but very few know how and what to ask themselves once they are in. That's where My-E-Health comes in. We put introspection into perspective and when needed create action plans using our inbuilt CBT, ACT and other online tools. All this is done with fast and professional feedback via your online" private space."

My-E-Health is a Company Healthcare Provider authorized by the Swedish Social Insurance Agency (Försäkringskassan) and offered world-wide. Our services bring the Swedish philosophy of care to you, and with one goal, to help you to be your physical and mental best. Mindful attention to yourself and your environment will improve both your relationships at home and at work. Finding yourself through self-awareness not only helps you to understand yourself, but others too. This ability will facilitate improved personal and professional relationships.

My-E-Health is the most proactive health and well-being package in the world today. No other company comes close. At my-e-health you have easy access, via "your own private space," to psychotherapists, counselors and mindfulness coaches, nutritionists, doctors and many more that can help guide you in discovering yourself.

For more information on how we can help you or your employees achieve peace of mind with self-awareness, please feel free to contact us at info@my-e-health.com.
What is your health worth to you? What is your company health potential? Self-awareness and introspection are key ingredients to a healthy and happy lifestyle.
Posted on: 07-Sep-2018 by Clive - Category: Mental health your private space

My-E-Health is there to help you ask the right questions about yourself and your well-being. Don’t dwell on the negative, but rather make a plan forward. Our task is to help you to see your positive self and to take advantage of your world. Life is too short to be stuck on a slippery slope. Via your own “private space,” that is naturally encrypted and protected, you can start your proactive journey to improve and maintain your health and well-being.

My-E-Health is the only platform in the world that can offer you a full spectrum of well-being tools. These tools are backed-up with interactive online help from your selected Mindfulness Coaches to Medical Doctors, Nutritionists, Psychotherapists and others. A full batch of assessments to enhance your self-awareness and mental well-being are always included to provide clarity when sometimes things can get pretty foggy.

Your “health time” is important to us and that’s why we provide you with direct access to your counselors’ booking calendar. Here you can schedule and book a time that is convenient to you. My-E-Health is there when you need us.

Let us help you to be mindful of the little things in life. See you online soon.

For more information please feel free to contact us.
What is your company potential health?
Posted on: 19-Aug-2018 by Clive - Category: Company Healthcare

What's your company's potential health? Is employee capacity and well-being your primary focus? If not, it should be. When technology and occupational demand overtakes human biological evolution you see an increase in: stress, burnout, sleep deprivation, difficulty concentrating, depression, anxiety, OCD, BPD, suicide and other psychosomatic conditions. My-e-health can provide you with statistical up-to-date overview reports, on demand, and via your company e-Health account. When nature speaks to us, we need to pay attention, especially when she speaks to us about the alarming increase in mental ill-health. Putting our heads in the ground will not solve employee sustainability and keep us competitive as time and space will continue to shrink.

Poor mental health leads to negative thoughts, creating negative feelings and a negative behaviors. Subsequently those behaviors spread and create a toxic working environment that embeds into the organizational culture. A negative embedded culture can take years to repair, very expensive, and countless wasted hours that could have been spent on innovation instead. Far more expensive than any proactive program like My-E-Health.

Company's need to make money, that's a given. Without a positive cash flow, jobs will always be lost, that's also understood. Human employees make profits happen through creative innovation and hard work. According to the Mental Health Foundation, "1 in 6.8 people experience mental health problems in the workplace (14.7%). Women in full-time employment are almost twice as likely to have a mental health problem as compared to their male counterparts (19.8% vs 10.9%). Evidence also suggests that 12.7% of all sickness absence days in the UK are attributed to mental health issues. Using online CBT to manage the problem companies can expect at net profit of more than 400% in return, in relation to the CBT investment." According to the National Alliance on Mental Illness (NAMI.org) serious mental illness costs America $193.2 billion in lost earnings every year and 18.5% (43.8 million people) experience mental health illness in a given year. Therefore, if the bottom line is important to you and the board, then knowledge of your company's health potential should be a key point in every agenda.

Most people are very good at hiding their mental health difficulties and well-being from others, and some use "resilience" to keep going or until it's too late. No one wants to be labeled mentally ill, and no one should be. At My-E-health we provide everyone with their own secure "private space" where they can get feedback advice and help, via their inbuilt calendar, with their chosen counselor or caregiver.

Most of the time, simple coping-skills can solve many issues before they grow into unmanageable conditions. The only problem is, that you need to identify these early. My-E-Health has solved this and is the only comprehensive online platform in the world that can support your staff via their own "private space," whilst at the same time, providing your company with a vital health potential report on demand. Since My-E-health is integrity-based, no information about an individual will be available to the company. This is strictly confidential and personal.

Why use My-E-Health as your tool to secure company well-being? Well, for a number of reasons:

1.       We look after your most important resource,

2.       We provide unique company "potential health" reports so they you know the health capacity of your company,

3.       We have inbuilt psychometric assessments with individual, live, online feedback after each assessment,

4.       Employees get a private space online where they can improve their personal health awareness and review their assessments, book appointments with their counselor, mindfulness coach and others, and much more,

5.       All employees have access to our 360 feedback assessment where they can get feedback from up to ten colleagues about how others see them in relation to their; communication, teamwork, participation, responsibility, personality, behavior, defense routines, stress, motivation, and identity. Self-awareness scores for each section and question are provided,

6.       Companies can add their own company Gallup-polls or questionnaires if you show wish,

7.       Our counselors are available 24/7,

8.       We have an inbuilt CBT/ACT Cognitive behavioral platform to assist staff when needed,

9.       Inbuilt Mindfulness and self-help section.

10.   We can screen for depression, anxiety, PTSD, OCD and other,

11.   Companies can allow for simple Medical Doctor Outpatient visits.

12.   MEH also offers full blood screening, drug testing, air quality analysis, workflow and workplace and ergonomics analysis, yearly physical exams, and more.

So, don't pay for a company plan that gives nothing in return. Speak with us, and we'll get you a tailor-made solution above and beyond all others in the market. If you want to incorporate this with your company insurance, we'll be happy to talk with them or find you another insurance company that will work with you. For more information contact us at: Info@my-e-health.com

Mental Health & Self-Awareness go hand-in-hand at my-e-health.com
Posted on: 30-Jul-2018 by Clive - Category: Mental health your private space

Knowledge is power. Self-awareness is your conscious knowledge over self, your personality and behavior, your individuality, your meaning, your feelings, and your internal and external self within given environments. All of these provide you with the power to feel good and to be active!

My-e-health is the only interactive, live, online ecosystem with private counselors in the world that brings you the power of a 360 self-awareness assessment together with objective Empowerment for Participation (EFP) batch assessments measuring you in your environment.   

As you develop self-awareness you gain control over your thoughts, feelings, emotions, behavior and self, and in turn, you increase your well-being within your environment. If you've ever tripped and fallen, you may have experienced everything happening in slow motion and noticed your thought processes and other details surrounding the event? This is a state of heightened awareness. With my-e-health you can learn to engage these types of heightened states and therein see new opportunities for interpretations of your thoughts and actions.

Self-awareness is step one in taking control of your life, being master of your universe, and in finding a state of well-being in both your relationships at home and at work. Finding yourself through self-awareness will not only help you to understand yourself, but others too. This ability will facilitate improved personal and professional relationships.

Mindful attention to yourself and your environment can only improve your attention to the present. At my-e-health you have easy access, via "your own private space," to psychotherapists, counselors and mindfulness coaches that can help guide you through the maze of emotions, feelings, in discovering one's self. You are not alone, we have your back! Everything is connected. Your defense routines, stress, motivation and your ability to live a happy and productive life all begin with knowledge of self and your environment. Let my-e-health help you achieve this.

There are many self-help self-awareness tools on the market today, however, we recommend caution against practicing self-help as this can raise many issues that can influence your self-esteem negatively.

For more information on how we can help your employees achieve peace of mind with self-awareness, please feel free to contact us at info@my-e-health.com.
Company benefits should start with a solid mental health program like My-e-Health.
Posted on: 16-Jul-2018 by Clive - Category: Company Mental Health

We all know that our employees are our most important resource, and as such, we should treat them with the same respect that we treat customers. Yes, the customer is always right, but for an employee to best represent the company and to sustainably perform at his/her top, good mental health is the criteria.

All the jargon and latest fads coming from management consultants will not fix depression, anxiety, PTSD, OCD, dependencies, raising children & adolescents, partner difficulties and other issues in and out of work. We are all living, breathing beings bearing our consciousness back and forth between work and home. This affects worked related demands. If you are not a psychopath, then these psychological demands will be with you 24/7 as you cannot leave work demands at work nor at home.

Good mental health enhances teamwork, participation, communication, taking responsibility and company dynamics. If you need to innovate, change work flow or processes and need good teamwork for your company to reach goals sustainably, then a good eHealth plan like My-e-Health should be your priority.

The best money your company will ever spend is to insure the psychological wellbeing of your employees, this is a proven fact. If you oil your machines, update your computer programs, why do you not use a preventive and proactive tools like My-E-health to insure the psychological health of your most important resource? It is not about unions nor should it be about the cost, as the benefits of a well-functioning team will surpass all financial expectations. Look at Croatia in the FIFA World Cup of Soccer or Japan against South Africa in the Rugby World cup, it is all about good teamwork.

My-e-Health provides a Private Space to ALL your employees where they can find themselves and to be their best. Here they can take a number of proven EFP psychometrics to measure their stress, motivation, defense routines, and participation over time. These are tracked and any changes immediately addressed together with their chosen counselor (4 sessions annually included). There is an inbuilt 360° self-awareness assessment where employees can invite up to 10 persons to provide them with feedback in a number of areas such as: communication, teamwork, participation, responsibility, personality, behavior, defense routines, stress, motivation and identity. Improving self-awareness is known to increase team dynamics. Do not waste money on purchasing a 360° self-awareness assessment since this is all included in your My-e-Health space.

For those in need of a little mindfulness, there is a free mindfulness section available too. My-e-Health has an inbuilt Cognitive Behavioral Therapy (CBT) section that can be used to identify issues at their core thereby eliminating the many unnecessary and drawn out Band-Aids or plasters. It is also proven that a combination of mindfulness activities and CBT enhances a sense of security if any online treatment is necessary, see our research at My-e-Health.

For a low fee of just £29.00 ($38) 295SEK per month employees receive all of the above plus live feedback from their chosen counselor, online and live via our interactive web site. No one in the world can offer a better deal.

Companies can also choose to offer additional online medical services to their employees to include: blood tests, Occupational Health Doctors, General Practitioners, Physical therapists, Mindfulness coaches, CBT counseling, Psychotherapists and much more. All conveniently online and through their own secure private space.

Whether you are in the USA, Sweden, Europe, the U.K., or anywhere else. My-e-health will be there to serve your staff and your company.

Sustainable health and production is achieved though www-my-e-health.com

For more information please feel free to contact us at any time. https://www.my-e-health.se/blog/post/23

EHS & Occupational Health
Posted on: 14-Jun-2018 by Clive - Category: Company Healthcare

EHS & Occupational Health and Well-being have all one thing in common, to keep the staff mentally and physically healthy. Healthy staff can participate and adapt to the ever changing business environment. For a company with 1,000 employees, a sick leave rate of 2% and turnover rate of 5% can add at least an additional 18% to the total salary expenditures per year, and that's before taxes.

Keeping employees safe and healthy should always be a point on the board's agenda. My-e-health meets this challenge by providing the board with detailed and dynamic statistics (historical, current and trends) on the health and well-being of the company. Moreover, we provide your staff with a secure portal to address any negative thoughts they may have, and early. These thoughts are identified using a series psychometric EFP assessments that monitor individual, department and companywide stress levels, motivation, defense routines, PMP adaption and others. You can even add in your own company evaluations if you so desire.

As self-awareness is a critical component to well-being, my-e-health has a free inbuilt 360° self-awareness assessment where all staff can invite up to 10 persons to take an assessment on themselves. For a low fee of just £29.00 per month employees receive interactive feedback from their chosen counselor, online and live via our interactive web site.

Companies can also choose to offer additional online medical services to their employees to include: blood tests, Occupational Health Doctors, General Practitioners, Physical therapists, Mindfulness coaches, CBT counseling, Psychotherapists and much more. All conveniently online and through their own secure private space.

Whether you're in the USA, Sweden, Europe, the U.K., or anywhere else. My-e-health will be there to serve your staff and your company.

Sustainable health and production is achieved though www.my-e-health.com

For more information please feel free to contact us at any time. 

Psychological well-being is the primary ingredient to successful teamwork no matter your education, sex or age.
Posted on: 16-May-2018 by Clive - Category: Mental health your private space

Evidence shows that psychological well-being is the primary ingredient to successful teamwork no matter your education, sex or age.

Today, economic constraints have caused time and space to implode provoking unrealistic expectations upon us all. These unnecessary modern day psychological demands are unrivaled in history.

Finding a work-life balance today is even harder for man?s most important resource, the female gender. Not only are women faced with competing at the same or higher level than their man counterparts for less pay, but they are, in most cases, also responsible for both the strategical and practical responsibilities at home.

Teamwork is not only at work, but in the home too. Diversity is not a catch phrase about race or culture, but it?s also about thinking, respecting one another and empathy. Self-awareness and the understanding your environment is an integral part of work efficacy, and life/work balance is reliant on this awareness.

Having a free private portal like My-E-Health helps you to find your center, to tackle any unexpected issues or negative thoughts in life, and in knowing that you have someone that you can always turn to.

Leaving these demands at work or home is not as easy as one might think. There's nothing more debilitating than a negative thought nagging away at you all the time.

We all know that a company?s greatest asset is its team, therefore, a modern company healthcare program that can keep you competitive like www.my-e-health.com is what is needed today. For more information please feel free to contact us.

Resilience and getting help go hand-in-hand at my-e-health.
Posted on: 05-May-2018 by Clive - Category: Mental health your private space

Resilience and getting help go hand-in-hand at my-e-health.


Facing adversity and anxiety in life is more common that you think. We all go through traumatic episodes, grief and mountainous challenges throughout our lifetimes. Finding the resilience needed to face these challenges can be a chore, some coping skills come easy and some are very elusive.


Getting that help early is instrumental in building your self-confidence and self-compassion. Beating those negative thoughts requires taking action as early as possible even though you may prefer isolation. Don't spend that time lost in beating yourself up, but rather in learning the skills necessary to treat yourself with the kindness and joy that you deserve.


Keep in mind that it's important to feel comfortable in asking for help, and in knowing that at a click of a button, your counselor at my-e-health is always there for you when hardship knocks at the door, this is a blessing in disguise. Bouncing back or even forward from hardship starts with a compassionate ear and action in finding a meaning and a path forward.


Remember, happiness is the frequency of positive experiences, not the intensity.

 

At my-e-health.com our focus in on providing ALL persons and employees with a personal private space to interact with our counselors for the support needed to remain productive and healthy.

 

My-e-health eco-system provides advanced and dynamic (at any time) overview statistics on unbound and bound company-wide and department comparisons on health and wellbeing, as well as, trends and deviations down to the question. Individual and staff self-awareness is improved with our built-in 360° feedback mirror instruments and for more demanding tasks you even have a ?Task Load Index? assessment to measure workload in relation to mental, physical, and temporal demand.

 

Saving time and money, you can focus your attention and money on real department needs rather than general company-wide fixes.

 

We all know that a company?s greatest asset is its team, therefore, a modern company healthcare program like www.my-e-health.com is what is needed today. For more information please feel free to contact us.

Real teamwork and efficacy has just one perquisite, psychological well-being.
Posted on: 25-Apr-2018 by Clive - Category: Company Healthcare

Real teamwork and efficacy has just one perquisite, psychological well-being.


·   How can you and your company proactively work to insure this mental competitive advantage?

·   Is your company healthcare plan proactive and accessible for ALL your employees?

·   Does it provide a private space with consistent help, service and feedback mechanisms for employees to actively participate in their physical and mental health?

·   Can your employees choose their own personal counselor and doctor when they need them?


It is a proven fact that early intervention is key to combating negative thoughts, mental health and physical well-being.

 

As time and space continues to shrink on a daily basis, employees? are left to balance associated needs to these increased demands. The last decade has seen an unproportioned increase in mental workload in relation to sustainable long-term production.

 

At my-e-health.com our focus in on providing ALL employees with a personal private space to interact with our counselors for the support needed to remain productive and healthy.


My-e-health eco-system provides advanced and dynamic (at any time) overview statistics on company-wide and department comparisons on health and well-being, as well as, trends and deviations down to the question.  Staff self-awareness is improved with our built-in 360° feedback mirror instruments and for more demanding tasks you even have a "Task Load Index" assessment to measure workload in relation to mental, physical, and temporal demand.

 

Saving time and money, you can focus your attention and money on real department needs rather than general company-wide fixes.

 

We all know that a company's greatest asset is its team, therefore, a modern company healthcare program like www.my-e-health.com is what is needed today. For more information please feel free to contact us.  

It has been said that "a managers job is the loneliest in the world"
Posted on: 16-Apr-2018 by Clive - Category: Company Healthcare

It has been said that "a manager's job is the loneliest in the world." Always being there for others, and having to make the tough decisions with a balancing act to please all demands and parties.

    Being a manager is a tough isolated job where your role is devoid from what they try to provide for their employees: work companionship, togetherness, trust, coffee break jesters and the like. Management positions are filled with psychological demands that far exceed the increasing constraints of time and space in a modern workplace.

    Staying productive in this modern but hectic working environment requires agility, innovative thinking, and adaptive coping skills.

     Having someone to lean on and to confide in can be the difference between sustainable long-term growth and failure. My-e-Health.com provides managers with a preventive eHealth solution at their desktops via a secure private portal. Within their private space they have access to their own counselor and even doctor when needed. Using our EFP or Empowerment for Participation batch of psychometric assessment they can track their stress, motivation, defense routines, do a 360 mirror to help improve self-awareness and even get screened for things like depression, anxiety and PTSD and much more. We all know that a company's greatest asset is its team and the managers, therefore, a modern company healthcare program like www.my-e-health.com is what is needed today. For more information please feel free to contact us.

PTSD and Rehabilitation through flotation-REST
Posted on: 11-Apr-2018 by Clive - Category: PTSD & GAD
Rehabilitation through flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique)
by
Dr. Torsten Norlander
Professor of Medical Psychology
Home page: http://torstennorlander.dinstudio.se/
and
M.Sc. Clive S. Michelsen
My-E-Health
Home page: www.my-e-health.com
Introduction
The therapeutic package developed by My-e-Health for the treatment of various mental disorders, from fairly moderate to very difficult, consists of three components: (1) The test battery Empowerment for Participation (EFP), (2) Cognitive Behavior Therapy CBT) online, and (3) Flotation REST.
        One purpose of the first component (EFP) is to detect early symptoms, which facilitates treatment. Another aim is to provide an adequate description of problems, irrespective of severity, in order for appropriate treatment methods to be introduced and for properly monitoring and evaluation. The tests included in the EFP represent a compilation of a range of well-tested test techniques that are also found in other psychological tests. The new with EFP is that these well-tested techniques have been combined into a whole where the different parts are allowed to mirror and deepen each other in order to provide a better overall assessment of an individual's psychological conditions.
        The second component of the treatment package is "CBT online" or after floating. International studies show that online counseling, combined with cognitive behavioral therapy, can be used effectively for a variety of clinical problems. Online counseling has also proven to be an effective way to encourage younger people to get treatment because they are often more comfortable using the internet. The evidence for CBT is well-investigated and need not be further discussed here.
        On the other hand, the third component, Flotation Rest (Restricted Environmental Stimulation Technique), may not be as well-known and therefore it will be discussed in more detail below.

Flotation REST a background
Relaxation exercises are an effective method for reducing physiological and psychological responses to stress. To initiate stress-reduction therapy and relaxation training in order to reduce stress and increase the sense of "mindfulness" usually involves great difficulties. It has previously been shown that people in the greatest need of relaxation training are also those who have the most difficulty in implementing and completing such training [1]. Many different techniques (with some scientific support for their effectiveness) of relaxation are described, such as meditation, Tai-Chi, yoga and qigong [2]. These methods often require long and regular practice before benefits become apparent.
        The positive effects that are described in various relaxation techniques may be expected to arise from the deep relaxation achieved, which simultaneously triggers the so called relaxation response (RR) [3]. This is a significant factor because people who have been affected by illness for a long time have also developed a crisis response and, as is well-known, people in acute crisis are not as a rule susceptible to rehabilitation efforts. Not until the re-orientation phase, can patients benefit from more professionally oriented interventions.

Relaxation response - RR
The RR [3] is identified as the physiological opposite of "fight-flight response" or stress response (SR) [4]. The RR is associated with instantly occurring physiological changes that include reduced sympathetic nervous system activity, reduced metabolism, and lowered heart rate, blood pressure, and respiratory rate [5]. At the psychologic level, individuals typically experience RR techniques as genuine rest, recovery, better sleep quality, less need for alcohol and psychoactive medication, as well as an increased sense of control and efficacy in stressful situations [6].
        There are hundreds of methods for change and personal development and many of them have been around for thousands of years while others have been developed in and after the 1970s. Methods as autogenic training [7] physioacustic procedures [8], and biofeedback [6] are examples of techniques developed to induce relaxation and to trigger the RR. Also pharmacological treatment is aimed at triggering the RR, for example, by calming medication. Pharmacological treatments alone rarely succeed in successfully treating stress-related disorders [9].
        In order to successfully trigger RR, at least two main factors are necessary, namely, reduced sensory stimulation and decreased body movements [10]. A crucial and serious problem often observed is that people most in need of relaxation techniques are usually those who have most difficult to participate in and complete the various forms of relaxation exercises - which is the necessary condition to trigger the RR [1]. High stress load also increases the risk of drug abuse. Drinking alcohol can, by example, provide an immediate relaxation for a person in severe stress [11], a factor which may explain why anxiety and stress can often lead to alcoholism. There is a need for safe and effective RR-inducing techniques for persons suffering from high stress load. This situation strongly suggests that new technologies must be developed and carefully evaluated.

Flotation-REST
Flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique) is a method that effectively and safely manages to trigger the relaxation response (RR), even in individuals with severe stress problems. Since the flotation-REST method provides an effortless deep relaxation, this is a feasible and valuable treatment for people at an early stage to facilitate the transmission to the reorientation phase. It has been shown that the effect of a rehabilitation program diminishes if delayed too long. Early relaxation therapy treatment can make it possible to introduce rehabilitation efforts at an earlier stage, thus ensuring a faster recovery.
        During the flotation-REST an individual is immersed in a sound and light isolated tank with salt warm water [12, 13, 14]. The water is heated to skin temperature (about 35º -36º C or 95º - 96.8ºF) and is saturated with magnesium sulphate, which is gentle to the skin. The salinity of the water is saltier than the Dead Sea. The darkness and silence during the treatment helps to reduce the sensory impressions from the external environment. In such a sensory isolation attention and thoughts are more and more directed towards 'mindfulness' or the intuitively and visually "here-and-now 'state', i.e., what in psychology is called primary processes. At the same time the secondary processes are reduced, which means that abstract thoughts and ideas about problems or things that have happened or might happen ("then-and-then" thinking) decreases. It is restful and psychologically beneficial to experience recurring episodes of the "just be" state that the flotation tank successfully induces [15]. Similar primary process states of consciousness, but with known and troublesome side effects, can also be achieved using drugs like alcohol, cannabis, LSD, ayahuasca and many others [16, 17, 18].
        The flotation tank is constructed so that the participant has full control and can stop when he/she so wishes. The lid is easy to open from the inside as well as from the outside. By pressing the buttons inside the tank, the participant can turn on a light in the tank or call for staff. Water salinity is very high which gives a good carrying capacity. The high buoyancy in combination with the very low water level (about 3 dm or 12?) gives maximum security. The water is several times filtered and processed automatically between each use, both mechanically and by ultraviolet light. Each participant floats in completely clean water. At the same time it must be emphasized that the flotation-REST is a "mild" form of REST and there are no reports in the literature of hazards or problems to subjects/patients.

Research about flotation tanks - the pioneers of the first wave
Early experiments with sensory isolation reported negative effects for participants [19], but later experiments with REST for a limited time in the flotation tanks (about 60 minutes) elicited a number of positive effects (see below). The method was initially developed in US in order to train pilots and astronauts in sensory deprivation and in "weightless" condition. Sport psychologists discovered that flotation tanks could successfully be used in order to provide more effective control of the negative effects of stress, to enhance the mental training and to improve recovery after strenuous workouts [20]. Results from the "pioneers" of the flotation tank research showed increased well-being and relaxation, mild euphoria, increased originality, improved sleep, and reduced stress and anxiety, as well as that the technique is a suitable complement to psychotherapy. These early research findings are reviewed in PhD-thesis by Kjellgren [12] and by Bood [13]. A meta-analysis made on the basis of pioneering research in 27 studies with a total of 449 participants [21] showed that the floating-REST had positive effects on several physiological measures (eg, lower levels of cortisol and lower blood pressure) and that the method leads to increased wellbeing and improved performance.

Research about flotation tanks - the second wave
The Floatation Tank Research began as a small scale project in Karlstad in 1998 through a partnership with Olympic Support Center in Örebro under Prof. Norlander. A year later they installed the first flotation tank in Karlstad, and in 2003 the Human Performance Laboratory at Karlstad University was inaugurated, with three flotation tanks. The researchers in Karlstad were clear about the need for floating tank research to be carried out according to established methodological principles. Therefore, controlled studies, power calculations and systematic exploration about the various possible placebo effects have been performed; also several qualitative studies have been carried out. Three dissertations have been published with the following themes:

* Sensory deprivation in flotation tank induces an altered states of consciousness and a ?here-and-now? state, i.e. primary processes [12].
* The technique has the ability to trigger the relaxation response even in patients with severe stress and pain problems [13].
* The technique has the ability to trigger the relaxation response even in patients with severe anxiety (GAD) problems [22].

More than 30 articles have been published from the Human Performance Laboratory. Here are some of the results summarized:

* Athletes experience less perceived exertion during marksmanship after floatation and elite archers performed more consistently after the Flotation-REST condition [23].

* Reduction of MHPG (stress related metabolite, 3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol) [24, 25].

* In most cases it is sufficient with a program consisting of two flotation treatments a week for three weeks, then one week without floating, followed by a further three-week period (i.e. a total of 12 flotation treatments in 7 weeks) to activate the relaxation response and thus allow recovery of the body and psyche. In most cases there are no major differences in efficacy between 12 and about 30 flotation sessions [26]. One hypothesis is that it is possible to further shorten the number of sessions. For WAD (Whiplash Associated Disorder) often a longer treatment is needed before the pain begins to subside [27, 28]. The difficulty with these patient groups are often experienced increased pain at the beginning of the treatments, and it is important that staff provide extra support and encouragement until the initial phase has been overcome.

*A study of a 12-float program where pain was measured using the PAI (Pain Area Inventory) revealed that 22% of patients became pain-free, 56% showed significant improvement, 19% experienced no improvement and 3% experienced more pain. In conclusion, 78% of patients were helped by the method [29]. Typical effects of 12-float program is that patients' sleep quality improved (18% - 23%), optimism increased (8% - 10%), stress decreased (25% - 31%), anxiety was reduced (25% - 27%), depression was reduced (24% - 32%) and pain decreased (48% - 57%) [13].

*A follow-up study showed that the beneficial effects persisted after four months [25]. A qualitative case study that combined flotation tank treatment with psychotherapy showed beneficial effects for patients 18 months after [30].

* Very good results with the combination of flotation-REST and psychotherapy. Therapists? impression is that this combined treatment is both faster and more effective [30, 31, 32].

* Men and women perceived the extent and frequency of their pain similarly prior to and following the treatment, and both genders reported improvement due to flotation-REST [33]. Similar findings were obtained with regard to anxiety and sleep quality. There were no significant gender or treatment differences regarding energy. There were, however, gender differences on depression, suggesting that women, compared with men, displayed higher depression scores prior to the flotation-REST treatment. The women improved in terms of depression scores due the treatment and then achieved the same levels as the men. For the first time it was shown that both genders improved their ability to endure pain (i.e. higher scores for the upper threshold) following successful treatment.

* Qualitative studies dedicated to analyse experiences of altered states of consciousness during sensory deprivation in the flotation tank have been performed e. g., [34].

* The method does not seem to depend on placebo effects such as expectation [15], attention [29], or personality [35]. It is difficult but not impossible to investigate placebo effects in this area. In the first study participants who had previously had extensive experience of altered states of consciousness (LSD) and participants without such experiences were included. In addition, there was one ?strict? condition and one fantasy-evoking condition where vivid descriptions of what may happen in the tank were presented. In the second study, half of the persons got normal attention in time to meet the staff at the laboratory while the other half received twice as much time with the staff. Finally, in the third study participants with a "highly sensitive" personality were compared with those without this trait. Taken together, these three studies suggest that placebo effects cannot explain the beneficial results obtained. An additional argument that placebo does not play a major role in this context is that very severe anxiety problems like GAD (which is related to post-traumatic stress disorder, PTSD) can be successfully treated by flotation REST [22, 36, 37, 38].

References
1. Maslach, C. (1998). A Multidimensional Theory of Burnout. In C.L. Cooper (Ed.) Theories of Organizational Stress (pp. 68-85). Oxford: Oxford University Press.
2. Sandlund, E. S., & Norlander, T. (2000). The effects of Thai Chi Chuan relaxation and exercise on stress responses and well-being: An overview of research. International
     Journal of Stress Management, 7, 139-149.
3. Benson, H. (1975). The relaxation response. New York: Morrow.
4. Esch, T., Fricchione, L., & Stefano, G. B. (2003). The therapeutic use of the relaxation response in stress-related diseases. Medical Science Monitor 9, 23-34.
5. Bleich, H.L., & Boro, E.S., (1977). Systemic hypertension and the relaxation response. New England Journal of Medicine, 296, 1152-1156.
6. Setterlind, S. (1990). Från hypnos och suggesion till avslappning och meditation. En metod och forskningsöversikt. [From hypnosis and suggestion to relaxation and meditation. A       research review]. Örebro, Sweden: Welins.
7. Smith, J. C. (1993). Understanding stress and coping. New York: Macmillian Publishing Company.
8. Norlander, T., Sandholm, C., & Anfelt, O. (1998). The physioacoustic method. Perceptual and Motor Skills, 86, 1091-1096.
9. Lundberg, U., & Wentz, G. (2004). Stressad hjärna, stressad kropp: Om sambandet mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa [Connections between psychological stress and               body ill health]. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
10. Ben-Menachem, M. (1977). Relaxation. A litterature survey and an attempt to build a new model. Schoolpsychological therapy research program. Göteborg, Sweden: Gothenburg        School Administration.
11. Norlander, T. (1999). Inebriation and inspiration? A review of the research on alcohol and creativity. Journal of Creative Behavior, 33, 7-29.
12. Kjellgren, A. (2003) The Experience of flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique): Consciousness, Creativity, Subjective Stress and Pain. Karlstad, Sweden: 
      Karlstad University Studies.
13. Bood, S. Å. (2007). Bending and Mending the Neurosignature. Frameworks of influence by flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique) upon well-being in   
      patients with stress related ailments. Karlstad, Sweden: Karlstad University.
14. Norlander, T., Bergman, H., & Archer, T. (1998). Effects of Flotation REST on creative problem solving and originality. Journal of Environmental Psychology, 18, 399-408.
15. Norlander, T., Kjellgren, A., & Archer, T. (2001). The experience of flotation-REST as a function of setting and previous experience of altered state of Consciousness. Imagination,
      Cognition and Personality, 20, 161-178.
16. Norlander, T. (2000). Conceptual convergence in creativity: Incubation and brain disease state. Creativity Research Journal, 13, 329-333.
17. Kjellgren, A., & Norlander, T. (2001). Psychedelic drugs: A study of drug-induced experiences obtained by illegal drug users in relation to Stanislavs Grof?s model of altered states of
      consciousness. Imagination, Cognition and Personality, 20, 41-57.
18. Kjellgren, A., Eriksson, A., & Norlander, T. (2009). Experiences of encounters with Ayahuasca -?the vine of the soul?. Journal of Psychoactive Drugs, 4, 309-315.
19. Zubeck, J.P. (1973). Behavioral and physiological effects of prolonged sensory and perceptual deprivation: A review. In J.E. Rasmussen (ed.), Man in isolation and confinement (pp. 9-83). Chicago: Aldine.
20. Hutchison, M. (1984). The book of floating: exploring the private sea. New York.
21. van Dierendonck, D., & te Nijenhuis, J. (2005). Flotation Restricted Environmental Stimulation Therapy (REST) as a stress management tool for enhancing well-being and
      performance: A meta-analysis. Psychology & Health, 20, 405-412.
22. Jonsson, K. (2018). Flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique) in the age of anxiety: Exploring the role and treatment applications of sensory isolation in
       the modern world. Karlstad, Sweden: Karlstad University.
23. Norlander, T., Bergman, H., & Archer, T. (1999). Primary process in competitive archery performance: Effects of flotation REST. Journal of Applied Sport Psychology, 11, 194-209.
24. Kjellgren, A., Sundequist, U., Norlander, T., & Archer, T. (2001). Effects of flotation-REST on muscle tension pain. Pain Research and Management, 6, 181-189.
25. Bood, S. Å., Sundequist, U., Norlander, T., Nordström, L., Nordenström, K., Kjellgren, A., & Nordström, G. (2006). Eliciting the relaxation response with help of flotation-REST
       (Restricted Environmental Stimulation Technique) in patients with stress related ailments. International Journal of Stress Management, 13, 154-175.
26. Bood, S. Å., Sundequist, U., Kjellgren, A., Nordström, G., & Norlander, T. (2007). Effects of flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique) on stress related
       muscle pain: Are 33 flotation sessions more effective as compared to 12 sessions? Social Behavior and Personality, 35, 143-156.
27. Edebol, H., Bood, S. Å., & Norlander, T. (2008). Case studies on chronic whiplash associated disorders and their treatment using flotation-REST (Restricted Environmental
       Stimulation technique). Qualitative Health Research, 18, 480-488.
28. Edebol, H., Nordén, T., & Norlander, T. (2013). Behavior change and pain relief in chronic whiplash associated disorder Grade IV using flotation restricted environmental
       stimulation technique: A case report. Psychology and Behavioral Sciences, 2, 206-2016.
29. Bood, S. Å., Sundequist, U., Kjellgren, A., Nordström, G., & Norlander, T. (2005). Effects of flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique) on stress related
      muscle pain: What makes the difference in therapy, attention-placebo or the relaxation response? Pain Research and Management, 10, 201-209.
30. Åsenlöf, K., Olsson, S., Bood, S. Å., & Norlander, T. (2007). Case studies on fibromyalgia and burn-out depression using psychotherapy in combination with flotation-REST:
       Personality development and increased well-being. Imagination, Cognition and Personality, 26, 259-271.

Evidence shows that psychological wellbeing should be a key organizational driver!
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Company Healthcare
Evidence shows that psychological wellbeing is the primary and most important ingredient to successful teamwork, trust, taking responsibility, creative innovation, the bottom line, and last but not least, a healthy relationship. At www.my-e-health.com our objective is to have your back via your own secure private space or portal. We are there proactively to help to prevent psychological ill-health and even treat symptoms when you need us. Our mission is to provide each and every one with the psychological support and physical help that is needed and when needed. At my-e-health we know that you?re human, and as such, we also understand that we are all inflicted with psychological demands from time to time. Leaving these demands at work or home is not as easy as one might think. There?s nothing more debilitating than a negative thought nagging away at you all the time. Counselors? at my-e-health will identify and neutralize these negative thoughts before they evolve into psychosomatic symptoms. We all know that a company?s greatest asset is its team, therefore, a modern company healthcare program that can keep you competitive like www.my-e-health.com is what is needed today. For more information please feel free to contact us.
Why throw money down the drain with an old fashioned retroactive company healthcare program?
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Company Healthcare
Why throw money down the drain with an old fashioned retroactive company healthcare program that triage's your personnel when they need it the most via a gatekeeper? Does it not make sense to be proactive and work to prevent illness?  Throw out the old expensive company plan and adopt a positive company-wide program that treats everyone with the respect and provides the personal service they deserve. My-e-Health.com provides preventive eHealth directly to your desktop via a secure private portal. Within your private space you have access to your own counselor and even doctor when needed. Using our EFP or Empowerment for Participation batch of psychometric assessment you can track your stress, motivation, defense routines, do a 360 mirror to help with self-awareness and even get screened for things like depression, anxiety and PTSD and much more. We all know that a company?s greatest asset is its team, therefore, a modern company healthcare program like www.my-e-health.com is what is needed today. For more information please feel free to contact us.
My-E-health is a preventive tool. Psychological wellbeing improves lives, saves money & increases productivity.
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Company Mental Health
My-E-health is a preventive tool. Psychological wellbeing improves lives, saves money & increases productivity. Our mission is to be there for ALL persons, big & small. Your mental wellbeing is our priority & we do this proactively with a series of proven EFP batch assessments. These inbuilt assessments are taken as needed (usually 4 to 5 times/year) via your own (BankID protected) private portal online. After each assessment, your counselor provides you with feedback via our unique live & interactive video sessions. Here you can address any identified issues. If further analysis or a copying skill is needed, your counselor will help you to break down any negative thoughts via the inbuilt cognitive behavioral therapy platform, saving  time and money. Addressing & beating negative thoughts early is key in preventing psychosomatic symptoms. Early intervention maintains and sustains a healthy live.  For those unfortunate persons displaying psychosomatic symptoms, we have inbuilt screening assessments for depression, anxiety & PTSD that assist your online counselor & doctor with a diagnosis & treatment plan if applicable. For those in need of a more comprehensive plan our eHealth center & spa can be used. Stay healthy, contact us at info@my-e-health.com
Transforming your company healthcare and getting value for money.
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Company Healthcare
Transforming your company healthcare and getting value for money. A viable employee health and well-being program should adapt to meet the needs of today's fast changing workplace. Today, the vast majority of job descriptions are service-based & therefore do not require the old, outdated and industrial healthcare programs. Companies are literally spending billions on very little to nothing and it's literally money down the drain. When employees eventually decide to use one of the old plans, they are 9 times out of 10, met by a gatekeeper that redirects them to self-care or an unwelcome deductible. This outdated method inhibits employee access, is counterproductive and quite frankly, a waste of your money. A modern company healthcare approach will cut your insurance & healthcare costs by at least 70%. After all, mental ill-health accounts for more than 47% of all sick leave and 97% of productivity loss. Be proactive and help your employees to address negative thoughts early. Identify and prevent thoughts from evolving into feelings, behaviors and psychosomatic symptoms like chronic stress, burnout and PTSD. With my-e-health.com you now have an interactive prevention tool. Contact us for more information at info@my-e-health.com and start saving money today.
Chasing numbers has led to a knowledge disconnect between boardrooms and the employees!
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Company Mental Health
Chasing numbers has led to a knowledge disconnect between boardrooms and the psychological well-being of their most important resource, the staff performing the assigned tasks. Corporate direction is complex, but generally determined by your competitive advantages and the bottom line. However, making a decision on just a balance sheet is both reckless and one-sided, since performance is obtained from the people within the organization. Knowledge management is not just about competencies, but about staying ahead of the competition with an ability to innovate. Leadership fads are only as good as your staff?s psychological well-being. Rules can be implemented & forced using management by fear, but if the psychological well-being of your staff is out of balance, then it?s impossible to achieve optimal performance. My-e-Health corporate health is about being hands-on and providing the board with dynamic current reports, trends and deviations that affect company psychological well-being and participation. Leading from the front is not a catch phrase, it?s about being proactive and insuring that your staff is ready, willing and able to perform what the board expects. Contact us www.my-e-health.com for more information
The purpose of a company healthcare plan it to be there for ALL the employees
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Company Mental Health
The purpose of a company healthcare plan it to be there for ALL the employees, not to be filtered by a gatekeeper through a text or telephone. After all, a company's foundation is its employees and the ever changing embedded corporate culture. Latest leadership fads are good advances, but without individual mental health, no leadership principle will ensure sustainable innovation, teamwork and trust. The last decade has seen job descriptions change dramatically, not to mention, the increase in mental health as a predominant reason for sick leave and loss of productivity. At my-e-health.com our focus in on providing ALL employees with a personal private space to interact with our counselors when needed. My-e-health eco-system provides advanced & dynamic overview statistics on company-wide and department comparisons on health and well-being as well as trends and deviations down to the question. Staff self-awareness is improved with our built-in 360° feedback mirror instruments and for more demanding tasks you even have a "Task Load Index" assessment to measure workload in relation to mental, physical, and temporal demand. Saving time and money, you can focus on real department needs rather than general company-wide fixes.
Have your own private Counselor & Doctor online
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Company Mental Health
Have your own private Counselor & Doctor online. BankID protected, your my-e-health.com portal provides you & your employees with your own private space where you always have someone to turn to. Your health and wellbeing is our mission. You?ll have free access to your own mindfulness and breathing window as well as self-awareness and empowerment for participation assessments. Using these assessments, your counselor can track your mental health & wellbeing and contact you when you deviate from your own mean. Counselors can also suggest coping skills when necessary and even proactively deal with any changes using an inbuilt CBT framework. If for any reason you need an MD, just click on the link in your portal and make an online appointment with your doctor. Remember, we?re here to keep you healthy. Maximize your life, let us help you and your staff. If you would like to know more contact us at info@my-e-health.com.
Company performance = company mental health.
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Company Mental Health
Company performance = company mental health. Analyzing performance through ratios, turnover, liquidity, solvency, profitability, inventory, receivables, payables, assets, and so on is all good, but it provides C Level with a limited 1800AD perspective. In today's frantic workplace the company's mental health is directly related to the bottom line. Issues like: trust, taking responsibility, participation, creativity, innovation, and teamwork are ALL DEPENDENT upon an individual and team's mental health and well-being. You can always polish the outside but if the engine has problems it will not perform as expected. Mental health is the key to performance. If the bottom line is important to your organization, then your company mental health should be your TOP priority. Indeed, healthy minds certainly improve all financial measurable indices. We all know that a company's greatest asset is its team, therefore, a modern company healthcare program like www.my-e-health.com is what is needed today. For more information please feel free to contact us.
What can My-E-Health do for me as a personnel manager?
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Company Mental Health
What can My-E-Health do for me as a personnel manager? My-E-Health provides you with a fully integrated eco-system where you can monitor the health & well-being of your entire staff, including sick time reports & analysis. You can compare & contrast dynamic company & department reports to include: education, job type, sex, age, & more, although you will not be able to identify an individual (other than sick leave stats) as the system is integrity-based. Historical perspectives, trends, deviations, peaks & troughs down to the question are presented.  Your illusive corporate culture becomes evident. Items like participation, motivation, stress & defense routines are available to you, at the click of a button. Staff self-awareness is improved with a 360° feedback assessment & for more demanding tasks a “Task Load Index” assessment to measure workload. Saving time and money, you can focus your attention on real needs rather than general company-wide fixes. With an integrated CBT platform, our counselors can effectively identify & prevent negative thoughts from evolving into psychosomatic symptoms & improving overall participation. www.my-e-health.com
The ability to consistently & sustainably perform a task well.
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Company Mental Health
What is PERFORMANCE? Is it the ability to consistently & sustainably perform a task well, or the bottom line measured in the annual financial report, or your market share? What if the precursor or critical ingredient to performance is the physical & mental well-being of your staff? How would your company nurture these assets? How do you even go about measuring these critical components to a company's success? Static gallop polls conducted annually are retroactive, any changes found, are now embedded into company culture. What if you could have a partner with a mission to protect and monitor your most valuable resource. My-e-Health's online ecosystem includes a batch of well proven psychometric assessments called "EFP" or Empowerment for Participation, 360° feedback assessments that improves self-awareness (individual and company) thereby improving sustainability and teamwork over time. The online platform even includes a "Task Load Index" to measure workload in relation to mental, physical, and temporal demand, as well as, performance, effort & frustration.   The cloud-based system is encrypted to protect individuals and companies. Company health overview reports are available online. You now have an advantage, you have My-e-Health always in support.
Sustainable Participation requires balance, self-awareness and self-confidence.
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Company Mental Health
Sustainable Participation requires balance, self-awareness and self-confidence. In the world’s toughest sport, you are only as good as your team. Today’s business world is more hectic and more demanding than ever before in our history. My-e-Health.com platform includes a batch of well proven psychometric assessments called “EFP” or Empowerment for Participation, and a 360° feedback assessment that helps you to find your balance. You can even add in your own questions if you so wish. EFP helps you identify the strengths and the stressors affecting your wellbeing. With an inbuilt Cognitive Behavioral Therapy program, our online counselors are there to go through your assessments with you and to assist you when any deviation to your norm is noticed. This allows us to be proactive in helping you to maintain your performance, health and well-being. By staying ahead of negative hurdles, your mental health will bloom. You now have an advantage, you have My-e-Health always in support. You are no longer alone in your effort.
Beating sadness
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Sadness & Depression
Beating sadness. Find a space and try sensory awareness. Focus on what you can see, hear, smell and feel. Pay attention carefully to each of your senses in turn. Manage your breathing and try to appreciate the abilities you have been given to experience your surroundings. Get out and find your space, any space, where you can let your senses do what they do best. Allow yourself to enter into that space. Involve yourself in the moment. If you are looking at a tree, for example, think of its roots, trunk, branches, and leaves. Appreciate the varying colors of its leaves, how it moves in the wind or breeze, how the sun or light changes as you move your mindful eyes across its surface. Listen to the leaves and image them dancing in the wind. Feel the presence of nature in the tree and smell the surrounding aromas coming from and around the tree. Control your breathing with slow deep inhalations and exhalations, hold your breathing at times. Allow your senses to take over. This ability is one of your human advantages, please try to enjoy it. Counselors at my-e-health.com will be able to provide you with many coping skills like these.
Depression and low self-esteem
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Sadness & Depression

Depression, low self-esteem, and self-loathing all go hand in hand.

People prone to depression are often kind, thoughtful, and altruistic but yet do not value themselves highly, and frequently downgrade themselves by denying themselves pleasures.

Even when their mood is normal, they often feel that they do not deserve to do enjoyable things.

They are not worth it, and other people's needs always come first. Counselors at www.my-e-health.com can help them to see the light.

Leaving your worries at home
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Anxiety
Leaving your worries at home or at work is not easy. At my-e-health we understand that you are human, we know that it’s not easy to just forget issues of importance. For most hard working people, separating work from your private life, and vice versa, is not an easy task. Finding a work-life balance is a monumental exercise for even the most dialed in. At My-E-health we focus on your wellbeing and can provide strategies to manage your thoughts.
Company E-Health
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Company Mental Health
What’s E-Health to you? Could it be your own secure private portal that only you have access too? How about my own private doctor, psychotherapist or counselor online? What about a mindfulness area with helpful tools? Maybe an online calendar for booking appointments with a caregiver? Possibly a platform where I can choose my own caregiver? Perhaps even an interactive Cognitive Behavioral Therapy platform together with my counselor were I can get advice or coping skills when needed? How about some tools that can help me with self-awareness, stress, motivation and more? What if I can get all of this at one place? My-E-Health.com offers all of the above plus more.
Low self-esteem
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Self-Esteem and Self-Awareness

Low self-esteem is like a prejudice about oneself, seeing oneself as unworthy, or unacceptable.

The self-perception is biased, or flawed, but the person with the prejudice has a hard time seeing it any other way.

Learning to fight this bias involves acknowledging your qualities and talents rather than discounting them.

Using our inbuilt 360 feedback you’ll be amazed at how others actually see you. My-e-Health counselors can help you find yourself.

Worries and negative thoughts
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Negative Thoughts
Some worries are remarkably resistant to reasoning, and can continue to burden your mind despite your efforts to keep them in place.  Some worries are significant and realistic. There are two strategies for dealing with persistent & significant worries:  1) strategies for letting them go, 2) and strategies for examining them.  My-e-Health.com offers a number of psychometric assessments to aid you in identifying your worries. Our counselors can assist you with strategies & coping skills to address them.
OCD, Anxiety, Stress and Depression are all connected
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Anxiety

OCD, Anxiety, Stress & Depression are all connected.

Common obsessions include concerns about contamination, cleanliness, aggressive impulses, the need for symmetry and even perfectionism.

Compulsions are behaviors that the person feels compelled to perform in order to ease their distress or anxiety or suppress the thoughts.

Difficulty in making decisions is common. Counselors at My-e-Health.com can help you to identify underlying causes and assist with the needed copy skills.

PTSD as a traumatic event
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: PTSD & GAD

PTSD is a traumatic event and it is persistently re-experienced in one (or more) of the following ways: 1. Recurrent and intrusive recollections of the event, including images, thoughts, or perceptions. 2. Recurrent distressing dreams of the event. 3. Acting or feeling as if the traumatic event were recurring (includes a sense of reliving the experience, illusions, hallucinations, and dissociative flashback episodes, including those that occur on awakening or when intoxicated). 4. Intense psychological distress at exposure to internal or external cues that symbolize or resemble an aspect of the traumatic event. 5. Physiologic reactivity on exposure to internal or external cues that symbolize or resemble an aspect of the traumatic event.

Persistent avoidance of stimuli associated with the trauma and numbing of general responsiveness (not present before the trauma), as indicated by three or more of the following: 1. Efforts to avoid thoughts, feeling, or conversations associated with the trauma. 2. Efforts to avoid activities, places, or people that arouse recollections of the trauma. 3. Inability to recall an important aspect of the trauma. 4. Markedly diminished interest or participation in significant activities. 5. Feeling of detachment or estrangement from others 6. Restricted range of affect (e.g., unable to have loving feelings). 7. Sense of foreshortened future (e.g., does not expect to have a career, marriage, children, or a normal life span).

Persistent symptoms of increased arousal (not present before the trauma) as indicated by at least two of the following: 1. Difficulty falling or staying asleep 2. Irritability or outbursts of anger 3. Difficulty concentrating 4. Hypervigilance 5. Exaggerated startle response

Panic
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Anxiety

Catastrophic misinterpretations are triggers for panic.

The feeling of panic is a profoundly disturbing & undermining experience when the fear is not associated with a real threat.

Find the trigger and look for supporting evidence to stave off negative thoughts.

PTSD Treatment and awareness
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: PTSD & GAD
PTSD treatment starts with awareness and accepting that your trauma is not occurring in the present time.  Dual awareness (present and past) provides security of knowledge that you’re in the present environment.  My-e-Health platform helps you to observe yourself (now) & to experience self (then) by providing historical perspectives.  Counselors online at http://My-e-health.com will help with coping skills.
Overcoming anxiety
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Anxiety

Overcoming anxiety involves moving towards something, not just moving away from anxiety.

Rediscovering your goals that might have been clouded by your anxiety is a tricky thing, but you can do it.

When your goals become more exciting than your negative thoughts you’ve passed the biggest hurdle and the anxiety is worth tolerating.

Confussing depression with sadness
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Sadness & Depression
Confusing Depression with Sadness is very easy. Feeling down and finding an inner personal space to be is totally normal. Use that place of comfort to be mindful of little things. An ant going about its business, a butterfly flapping its wings, a flowing river... By focusing on the small you’ll gain strength. Psychotherapists and Counselors online at My-e-health.com will help you find the right coping skills to activate thoughts.
Controlling Anxiety
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Anxiety
Controlling the four modules of anxiety: Thoughts: You own them and you can edit them Emotions: You govern your feelings. If it’s not important, let it go. Behaviors: You regulate & legislate your behavior, no one else does. Physical: Somatic reactions originate from your thoughts. Psychotherapists and Counselors online at My-e-health.com will help you find the right coping skills to beat negative thoughts.
Integrated online mental healthcare platform
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Company Mental Health
My-e-Health.com is the most comprehensive of all integrated online platforms on the market today. With live video counseling, interactive desktop and demonstration abilities, dynamic psychometric batch assessments, company gallop polls with confidential Physicians (MD) & counselors (psychologists & psychotherapists) online. Your employees can book appointments with their counselor & doctor via their private calendars and much more.  Your company administration account offers a variety of dynamic integrity-based overview reports on employee health and welling-being, as well as, historical, current & e-health trends within your company.  If your employees are important to you, then a simple app won't do the job. There's an inbuilt 360 degree feedback instrument to use at no extra cost. You can even add in your own company questionnaire. Employee mental well-being & self-awareness directly affects participation & the bottom line. Thoughts, and how we manage them, are key to mental health, stress, motivation, and defense routines. Now, your board, senior management team & HR can have the world’s only complete and proactive e-health platform at your fingertips. Be proactive, prevent burnout, stress and illness from affecting your company. Private branding is available.
When life gets complicated
Posted on: 10-Apr-2018 by Clive - Category: Mental health your private space
When things in life get complicated do you have someone to turn to? At my-e-health we are not only there when you need us, but we are there proactively too. Your private counselor is your private confidant and guardian angel of your mental health and psychological wellbeing. Our mission is twofold. Firstly help you through tough times, if and when they occur, and secondly, to provide you with the psychological support you need in daily life. If you need a doctor there?s one online too. Whether your problem lies at work or at home, we recognize that you are a human. Having a private space to turn to is just smart, it?s proactive and it?s healthy life choice. Healthy minds create healthy bodies and superior performance whatever your education or career level. No matter your position in life, being human means that we are all vulnerable to apprehension, anxiety and negative thoughts. It?s being human after all. Counselors? at my-e-health will identify and neutralize these negative thoughts before they evolve into psychosomatic symptoms. We all know that a company?s greatest asset is its team. Therefore, a modern company healthcare program that keeps you competitive like www.my-e-health.com is what is needed today.